Aktualności

30 kwietnia 2015

Pan Profesor Tadeusz Gibas jeszcze przed uzyskaniem dyplomu w roku 1950 został zaangażowany jako asystent w Zakładzie Mechanicznej Obróbki Materiałów AGH. W tym samym roku został zatrudniony w ówczesnym Instytucie Obrabiarek i Narzędzi (obecnie Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania).

Dyplom magistra inżyniera uzyskał w roku 1951. W Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IOS) pracował od czasu jego powstania i zajmował kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i samodzielnego pracownika naukowo-badawczego. W roku 1965 obronił pracę doktorską, a w 1973 uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych.

czytaj więcej
28 kwietnia 2015

W dniu 25 kwietnia 2015 r. zmarł prof. dr inż. Tadeusz Gibas były wieloletni i emerytowany pracownik naukowy Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (dawniej Instytutu Obróbki Skrawaniem) oraz Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej. Pan Profesor pracował w Instytucie w latach 1950-2010.

czytaj więcej
27 kwietnia 2015

W Biuletynie Informacyjnym Rady Głównej Instytutów Badawczych nr 1/2015 ukazał się artykuł pt. Giełda Wynalazków z informacją nt. nagród przyznanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Przyznano pięć dyplomów i statuetek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdobywcom złotych medali z wyróżnieniem oraz złotych medali na międzynarodowych targach wynalazczości w 2014 roku. Wyróżnienie otrzymał m.in. nasz Instytut za tarczę do nanoszenia powłok węglowych domieszkowanych metalami aktywnymi biologicznie i sposób ich wytwarzania.

czytaj więcej
01 kwietnia 2015

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania otrzymał podziękowanie od Komitetu Lokalnego IAESTE działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za udział w programie międzynarodowej wymiany praktyk studenckich w roku akademickim 2013/2014.

czytaj więcej

Produkty

Frezy ślimakowe specjalne
Wieloostrzowe płytki skrawające
Dozowarka liniowa LD-4
Automat montażowy UM-1
Linia produkcyjna do konfekcjonowania płynnych produktów chemii gospodarczej
Mikrowycinarka elektroerozyjna MW-50
Modułowy system do pomiaru i analizy topografii powierzchni TOPO 02
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe Linea NMP 4
Pompy dozujące
Profilometr warsztatowy PW03BT
Dynamiczny próbnik twardości
Etykieciarka automatyczna EA-1
Liczarka LU-4
Głowice rolkowe do nagniatania