Aktualności

11 grudnia 2019

10 grudnia 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Instytutu. Dyrektor ŁUKSIEWICZ-IZTW dr inż. Wojciech Drożdż wręczył Członkom Rady nominacje otrzymane od Prezesa Cantrum Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotra Dardzińskiego.
Przeprowadzono wybory do prezydium Rady Instytutu. Przewodniczącym Rady Instytutu został wybrany dr hab. inż. Marcin Kot, prof. AGH – Kierownik Katedry Konstrukcji i Ekploatacji Maszyn, Zastępcą Przewodniczącego został dr inż. Tadeusz Świętek – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., a Sekretarzem dr inż. Daniel Toboła – Ł-IZTW.

czytaj więcej
25 listopada 2019

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 11/19 z dnia 8 listopada 2019 w celu przeprowadzenia wyborów do Rady instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania I kadencji zawiadamia o wynikach wyborów przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2019 r.

czytaj więcej
21 listopada 2019

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie po raz kolejny odwiedzili nasz Instytut w dniu 19 listopada br. Zapoznali się z pracami w zakresie obróbki skrawaniem oraz obróbki elektroerozyjnej prowadzonymi w ŁUKASIEWICZ-IZTW. Odwiedzili także laboratorium metrologiczne oraz laboratorium badań materiałowych, gdzie poznali możlwości skaningowego mikroskopu elektronowego oraz dyfraktometru rentgenowskiego. Zainteresowaniem, jak zawsze, cieszył się druk 3D z proszków metali wykorzystywany do wytwarzania precyzyjnych elementów o skomplikowanych kształtach.

czytaj więcej
15 listopada 2019

Wojciech DrożdżPodczas dzisiejszej wizyty w naszym Instytucie Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz p. Piotr Dardziński powołał nowego Dyrektora Instytutu. Stanowisko Dyrektora ŁUKASIEWICZ – IZTW obejmuje p. dr inż. Wojciech Drożdż.
Przedstawiciele Kierownictwa Centrum z Panem Prezesem na czele spotkali się z pracownikami Instytutu oraz odwiedzili laboratoria, aby bezpośrednio porozmawiać z naukowcami i poznać naszą ofertę dla przemysłu.

czytaj więcej

Produkty

Frezy ślimakowe specjalne
Wieloostrzowe płytki skrawające
Dozowarka liniowa LD-4
Zadaniowa drążarka elektroerozyjna typ EDIOS 70 CNC
Automat montażowy UM-1
Linia produkcyjna do konfekcjonowania płynnych produktów chemii gospodarczej
Mikrowycinarka elektroerozyjna MW-50
Modułowy system do pomiaru i analizy topografii powierzchni TOPO 02
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe Linea NMP 4
Pompy dozujące
Etykieciarka automatyczna EA-1
Liczarka LU-4
Głowice rolkowe do nagniatania