Strona główna» Projekty» Projekty krajowe

Projekty krajowe

Strona: 1 2

Projekt nr: 2019/03/X/ST5/01845

Data rozpoczęcia:  grudzień 2019
Termin zakończenia: grudzień 2020

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: MINIATURA 3

Głównym celem badań jest określenie wpływu wymuszonej deformacji sieci krystalicznej w wyniku odkształcenia plastycznego proszku tantalu na wzrost gęstości dyslokacji i przebieg procesu rekrystalizacji, a tym samym możliwość projektowania drobnoziarnistej mikrostruktury materiałów po spiekaniu reakcyjnym z tanich, gruboziarnistych proszków prekursorów. Materiały drobnoziarniste charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami w tym m. in. wyższą twardością i odpornością na pękanie, w stosunku do materiałów o dużej wielkości ziarna.

czytaj więcej

Projekt nr (ID 408569, decyzja DWP/TECHMATSTRATEG-II/293/2019)

Skład konsorcjum:

Siec Badawcza Łukasiewicz - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Lider
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Helioenergia Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 01.05.2019
Termin zakończenia: 30.04.2022

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nazwa programu: Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG II

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania niskokosztowych modułów termoelektrycznych do bezpośredniej konwersji niskoparametrycznego ciepła na energię elektryczną, które mogłyby znaleźć zastosowanie zarówno w dużych instalacjach przemysłowych jak i w urządzeniach gospodarstwa domowego. Do konstrukcji tych elementów przewidujemy zastosowanie nowych materiałów termoelektrycznych o wysokim współczynniku efektywności termoelektrycznej ZT oraz nowego rodzaju heterostrukturalnych podłoży metalicznych o wysokim przewodnictwie cieplnym.

czytaj więcej

Projekt nr LIDER/22/0085/L-9/17/NCBR/2018

Data rozpoczęcia: 1.10.2018 

Termin zakończenia: 30.09.2021

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Nazwa programu: LIDER IX

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego materiału osnowy o zwiększonych własnościach wytrzymałościowych i tribologicznych do spiekanych narzędzi metaliczno-diamentowych, konkurencyjnych względem dotychczas stosowanych kompozytów na osnowie kobaltu i jego stopów, Co + 20 %WC, Fe-Cu-Co-WC, przeznaczonych do szlifowania przemysłowych systemów podłogowych. 

czytaj więcej

Projekt nr UMO-2016/21/B/ST8/01027

Skład konsorcjum:
Politechnika Lubelska - Lider
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Data rozpoczęcia: 21.04.2017
Termin zakończenia: 21.10.2020

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 11

Projekt ma na celu stworzenie wielkoskalowego modelu numerycznego opisującego odpowiedź mechaniczną kompozytów ceramicznych (CMC) na osnowie tlenku glinu i cyrkonu, poddanych obciążeniom udarowym, występującym w wielu zastosowaniach praktycznych np. obróbce skrawaniem, przemyśle zbrojeniowym, czy lotnictwie. W projekcie zostały wykorzystane nowoczesne metody numerycznej homogenizacji celem uzyskania odpowiedzi materiału w skali makro na podstawie analizy modeli mikromechanicznych.

czytaj więcej

LIDER.jpg           BURNICOAT.png           NCBiR.jpg

W 2017 r Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie podpisał umowę na realizację projektu
LIDER/13/0075/L-7/15/NCBR/2016  pt.Opracowanie innowacyjnej technologii kształtowania właściwości użytkowych narzędzi do obróbki plastycznej na zimno(Development of an innovative technology of obtaining functional properties of cold working tools). Projekt finansowany jest w ramach programu LIDER VII ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Okres realizacji projektu:     36 miesięcy (01.I.2017 - 31.XII.2019)

Celem projektu jest opracowanie zaleceń technologicznych dla innowacyjnego sposobu kształtowania warstwy powierzchniowej stali narzędziowych do obróbki plastycznej na zimno. Projekt obejmuje świadome kształtowanie warstwy powierzchniowej narzędzi wykonanych z nowoczesnych stali narzędziowych w zależności od wymagań eksploatacyjnych w kilku następujących po sobie operacjach. Należy zaznaczyć, że kolejność planowanych operacji jest bardzo ważna i dlatego przyjęta strategia obejmuje kilka ścieżek, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu projektu. Opracowane rozwiązanie będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu w zakresie zwiększenia trwałości powszechnie stosowanych narzędzi do obróbki plastycznej na zimno. Podstawę projektu stanowią wyniki prac badawczych zrealizowanych przez kierownika projektu w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu BURNICOAT pod adresem: www.ios.krakow.pl/burnicoat

czytaj więcej
Strona: 1 2