Strona główna» Projekty» Projekty krajowe

Projekty krajowe

narodowe centrum.jpg

W ramach projektu PRELUDIUM w latach 2016-2017 realizowany był projekt pt. „Identyfikacja mechanizmów zużycia osnowy wraz z oceną jej zdolności do retencji kryształów diamentu kompozytów metaliczno - diamentowych w warunkach laboratoryjnych testów eksploatacyjnych”.
“Identification of the mechanism of wear of the matrix of metallic - diamond composites together with an assessment of its ability to retain diamond crystals in laboratory operationg conditions”.

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach umowy: UMO- 2015/19/N/ST8/01050.

Okres realizacji projektu: 07. VI 2016-06.VI 2017
Kwota finansowania: 49 983 PLN
Kierownik projektu: mgr inż. Elżbieta Bączek
Opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Konstanty
Jednostka realizująca: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków

czytaj więcej

narodowe_centrum_badan_i_rozwoju.jpg         PBS.jpg

W ramach II Programu Badań Stosowanych w ścieżce A realizowany jest projekt ID 209867 pt.
„Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano”.
„Research and evaluation of reliability of modern methods of surface topography measurements in micro and nano scale”.
finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach umowy Nr PBS2/A6/20/2013

Okres realizacji projektu: 2013-2016

Skład konsorcjum realizującego projekt:
1.    Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - koordynator projektu
2.    Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
3.    Politechnika Poznańska w Poznaniu

Więcej informacji nt.  projektu pod adresem projektu (kliknij na tytuł projektu)

czytaj więcej