Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Wydawnictwa» Zeszyty Naukowe» ZN 90: Sekwencyjna technologia modyfikacji warstwy wierzchniej stali...

ZN 90: Sekwencyjna technologia modyfikacji warstwy wierzchniej stali narzędziowych do obróbki plastycznej na zimno

Zeszyt90_Daniel Toboła.jpgZeszyty Naukowe nr 90

Sekwencyjna technologia modyfikacji warstwy wierzchniej stali narzędziowych do obróbki plastycznej na zimno

/Daniel Toboła – Kraków, IZTW, 2015, 116 s.: rys.; 24 cm

Przedstawiono aktualny stan wiedzy odnośnie do sekwencyjnych procesów obróbki powierzchniowej, które obejmują proces deformacji plastycznej warstwy wierzchniej i azotowanie, dyfuzyjną obróbkę cieplno-chemiczną. Określono wpływ nagniatania ślizgowego kompozytem diamentowym oraz azotowania gazowego na wybrane właściwości użytkowe typowych dla nowoczesnej technologii obróbki plastycznej stali narzędziowych Sverker 21 i Vanadis 6. Przeprowadzono analizę mikrostruktury i składu chemicznego składników strukturalnych w badanych warstwach, osobno po toczeniu i azotowaniu oraz po obróbce sekwencyjnej toczenie-nagniatanie-azotowanie. Analiza obejmowała m.in. wpływ obróbek na poziom naprężeń w warstwie przypowierzchniowej dla obu badanych stali poddanych czterem wariantom obróbki – toczenie, toczenie-nagniatanie, toczenie-azotowanie, toczenie-nagniatanie-azotowanie. Udowodniono korzystne oddziaływanie procesu nagniatania ślizgowego i azotowania gazowego na warstwę wierzchnią badanych stali narzędziowych.