Strona główna» Usługi» Badania materiałów» Badania dylatometryczne materiałów

Badania dylatometryczne materiałów

Badania dylatometryczne materiałów umożliwiają

 • optymalizację parametrów procesu spiekania

 • wyznaczenie temperatury spiekania

 • wyznaczanie rozszerzalności liniowej materiałów

 • wyznaczanie skurczu materiałów

 • wyznaczenie punktu mięknięcia szkła

 • prezentację krzywych c-DTA materiałów.

Laboratorium Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania posiada dylatometr wysokotemperaturowy firmy Netzsch typu DIL 402 E, przeznaczony do badania materiałów proszkowych, materiałów litych, folii, past, cieczy oraz metali w fazie ciekłej. Dylatometr wykonany jest w układzie horyzontalnym i posiada głowicę pomiarową o stałej temperaturze oraz regulowany nacisk stempla pomiarowego na próbkę. Urządzenie wyposażone jest w dwie jednostki grzewcze umożliwiające pomiary w szerokim zakresie zakresie temperatur i w różnych atmosferach:

 • 180 – 2800°C, element grzejny wykonany jest z grafitu, wymagana atmosfera ochronna helu

 • 25 – 1600°C, element grzejny pieca wykonany jest z SiC, możliwe są pomiary w atmosferze ochronnej azotu (N2), argonu (Ar), w próżni 10-4 mbar oraz w atmosferze utleniającej.

 

Specyfikacja techniczna dylatometru

 • maksymalna temperatura pracy dylatometru 2800°C

 • prędkość nagrzewania w zakresie od 0,01°C/min do 50°C/min

 • możliwość prowadzenia prób w atmosferze ochronnej He, Ar, N2

 • możliwość prowadzenia prób w atmosferze utleniającej (powietrze)

 • pomiar temperatury na próbce przy użyciu pirometru (od temperatury nie niższej niż 650°C do temperatury 2800°C)

 • pomiar temperatury na próbce przy użyciu termoelementów wysokotemperaturowych W-Re (do temperatury nie wyższej niż 2000°C)

 • pomiar temperatury na próbce przy użyciu termoelementów typu S (do temperatury nie wyższej niż 1600°C)

 • pomiar temperatury z próbki oraz z komory pieca grzewczego

 • zakres pomiarowy wydłużenia próbki: 500/5000 µm

 • długość próbki: 25/50 mm

 • średnica próbki: maks. 12 mm

 • możliwość regulacji siły nacisku układu pomiarowego na próbkę od 15 do 50 cN

 • rozdzielczość pomiaru wydłużenia 0,125 nm/1,25 nm

 

Oprogramowanie dylatometru umożliwia

 • analizę temperatury spiekania

 • automatyczne określenie skurczu podczas etapu spiekania

 • analizę szybkości nagrzewania oraz możliwość optymalizacji parametrów procesu spiekania

 • korektę rozszerzalności systemu pomiarowego oraz uchwytów próbek

 • określenie punktu mięknięcia szkła

 • rysowanie krzywych do wyznaczenia współczynników rozszerzalności liniowej materiałów

 • otrzymywanie dodatkowych informacji na temat zachodzących procesów endo- i egzotermicznych w badanej próbce (c-DTA).

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [258.89 KB]