Strona główna» Ogłoszenia» Różne» Sprzedaż zbędnych materiałów metalowych spod wiaty

Sprzedaż zbędnych materiałów metalowych spod wiaty

W związku z posiadaniem przez Instytut zbędnych materiałów w magazynie stali, zapraszamy do złożenia ofert na zakup tych materiałów. Wykaz oraz posiadana ilość tych materiałów znajdują się w załączniku nr 1. Oferty zawierające żądaną ilość oraz propozycje ceny jednostkowej (czyli za 1 kg lub 1 m)  prosimy kierować do Dyrektora Instytutu w terminie do dnia 21.08.2017 r. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaproponowana cena jednostkowa na dany materiał oraz ilość żądanego materiału. Istnieje możliwość zakupu danego materiału tylko w części, lecz tylko w sytuacji, kiedy podział materiału będzie możliwy dostępnymi w Instytucie środkami technicznymi. Po stronie kupującego leży zapewnienie transportu materiału. Materiały można oglądać w siedzibie Instytutu po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia i Transportu – Panem Władysławem Włodarczykiem – nr tel. 012-6317168.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Załącznik nr 1 pdf [25.98 KB]