Strona główna» Aktualności» Małopolska Noc Naukowców 2017 – Rejestracja od 20 września o godz. 9.00» Szczegółowy program nocy w Instytucie

Szczegółowy program nocy w Instytucie

Harmonogram

NOC NAUKOWCÓW

29 września 2017 – g. 19.00 – 23.00

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków

Wejście – portiernia przy bramie wjazdowej (budynek E)

Miejsce zbiórki – hol przy portierni (budynek E)

Pokazy przeznaczone są dla osób powyżej 8 roku życia

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rejestracja e-mailowa:

Rejestracja od 20 września g. 9.00

 

HASŁO: Jak Zaawansowane Technologie Wytwarzania zmieniają nasz świat, czyli badania naukowe z bliska

Centrum Inżynierii Materiałowej i Technik Spiekania SINTERCER

Temat

19.00

20.00

21.00

22.00

Współczesne materiały –  czego nie widać gołym okiem 

Badanie właściwości materiałów: materiały supertwarde, ceramika, stal – 1 h

(zwiedzanie laboratorium, prezentacje przy urządzeniach, warsztaty, możliwość wykonania własnych pomiarów – maks. 12 osób, po 4 osoby na stanowisko)

1. Badania mikrostruktury (SEM i EDS): skaningowy mikroskop elektronowy, spektrometr rentgenowski

2. Pomiar modułu Younga – cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy

3. Pomiar twardości  - twardościomierz analogowy, mikrotwardościomierz cyfrowy

grupa 1

 12 os.

 

grupa 2

12 os.

 

Materiały przyszłości „z piekarnika” 

Wytwarzanie materiałów wysokotopliwych: urządzenia i technologie – 1 h

(zwiedzanie laboratorium, wykłady wprowadzające i prezentacje przy urządzeniach – maks. 12 osób)

Prezentacja urządzeń i technologii:

- spiekanie HP-HT (diament, cBN)

- spiekanie konwencjonalne

- spiekanie mikrofalowe

- spiekanie SPS

grupa 3

12 os

 

 

grupa 4

12 os

 

Centrum Inżynierii Materiałowej i Technik Spiekania

Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Temat

19.00

20.00

21.00

22.00

Aż wióry lecą 

Obróbka skrawaniem toczenie i frezowanie– 1,5 h

(wykłady wprowadzające, prezentacje przy urządzeniach, warsztaty – maks. 10 osób)

1. Frezowanie na 5-osiowym centrum obróbkowym CNC (DMC 75 V linear prod. Deckel Maho) – proces obróbkowy i wymiana narzędzi

2. Toczenie na centrum obróbkowym tokarskim CNC (NL2000SY/500 prod. Mori Seiki)

3. Pomiar temperatury z zastosowaniem kamery termowizyjnej i pirometru

4. Rejestracja procesu tworzenia wióra szybką kamerą

 

grupa 5

10 os.

 

 

 

Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Temat

19.00

20.00

21.00

22.00

Ostra woda i ścierna rozrywka

Obróbka ścierna cięcie strugą wodno-ścierną, ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru, badania narzędzi obrotowych – 1 h

(zwiedzanie laboratorium, wykłady wprowadzające i prezentacje przy urządzeniach – maks. 12 osób)

1. Cięcie strugą wodno-ścierną

2. Przecinanie i szlifowanie – narzędzia ścierne

3. Badania wytrzymałościowe narzędzi obrotowych

 

grupa 6

12 os

 

grupa 7

12 os

Iskiereczka mruga 

Obróbka elektroerozyjna–  45 min.

(zwiedzanie laboratorium, wykłady wprowadzające i prezentacje przy urządzeniach – maks. 10 osób)

1. Elektroerozyjne drążenie i wycinanie drutowe

2. Fakturowanie powierzchni złożonych

grupa 8

10 os

 

grupa 9

10 os

 

Niezwykłe drukarki laserowe 

Druk 3D w metalu (SLS, SLM)– 45 min.

(zwiedzanie laboratorium, wykłady wprowadzające i prezentacje przy urządzeniach – maks. 10 osób)

1. Spiekanie laserowe SLS i SLM – Urządzenie AM 250 firmy RENISHAW i EOSINT M 250XT

 

grupa 10

10 os

 

grupa 11

10 os

Gładkie  czy chropowate? Odkryj całą prawdę! 

Pomiary i analiza topografii powierzchni – 45 min.

(wykład wprowadzający i prezentacje przy urządzeniach – maks. 12 osób, po 4 osoby na stanowisko)

Pokaz pomiarów chropowatości i kształtu - prezentacja pomiarów, możliwość wykonania pomiarów na próbkach dostarczonych przez uczestników, demonstracja możliwości analizy wyników na następujących urządzeniach pomiarowych:

1. profilometr stykowy TOPO 01

2. profilometr stykowy TOPO 02

3. profilometr optyczny Altisurf 500

grupa 12

12 os.

 

grupa 13

12 os.

 

 

Zakład Certyfikacji

Temat

19.00

20.00

21.00

22.00

Zakłócanie ciszy nocnej 

Pomiar hałasu i rozpoznawanie źródeł dźwięku. Pomiar EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) - 45 min.

(zwiedzanie laboratorium – komora akustyczna i EMC, prezentacje przy urządzeniach - maks 7 osób)

1. Pokaz rozpoznawania dominujących źródeł dźwięku - metoda beamforming (holografia akustyczna)

2. Pokaz pomiaru mocy akustycznej przykładowego źródła – możliwość pomiaru urządzeń przyniesionych przez uczestników

3. Pokaz badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) przykładowego urządzenia – obserwowanie przebiegu pomiaru za pomocą kamery ze sterówki komory

grupa 14

7 os.

 

grupa 15

7 os.