Strona główna» Ogłoszenia» Praca» Konkurs na stanowisko Administrator Systemów IT

Konkurs na stanowisko Administrator Systemów IT

Dyrektor
Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

ogłasza konkurs

na stanowisko Administrator Systemów IT

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w dziale Kadr Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, ul. Wrocławska 37a,
30-011 Kraków, telefon (12) 6317145; e-mail:   w terminie do 25 września 2017 r. następujące dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie na stanowisko Administrator Systemów IT kierowane do Dyrektora IZTW,

  • Curriculum Vitae,

  • życiorys zawodowy,

  • odpis dyplomu ukończenia szkoły / studiów,

  • oświadczenie kandydata na specjalnym druku, że Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania będzie Jego pierwszym podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy.


Ponadto osoby spoza Instytutu:

  • kwestionariusz osobowy,

  • świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.


Przy ocenie brane jest pod uwagę dotychczasowe doświadczenie kandydata.

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:
•    administracja infrastrukturą sieciową firmy w obszarze produkcyjnym i biurowym zapewniając jej nieprzerwane działanie,
•    instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania (serwery, stacje robocze, terminale),
•    administrowanie sieciami LAN/WAN/WLAN,
•    instalacja urządzeń sieciowych, konfiguracja oraz zapewnienie odpowiednich kopii bezpieczeństwa,
•    przygotowanie i przeprowadzanie cyklicznych testów DR,
•    bieżące utrzymanie systemów - analiza wydarzeń, alarmów, wykonywanie kopii zapasowych,
•    wsparcie użytkowników w obsłudze systemów informatycznych i rozwiązywanie bieżących problemów,
•    współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie zmian i usprawnień w systemach IT,
•    przestrzeganie i kontrolowanie istniejącej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT w firmie,
•    wdrażanie nowych rozwiązań i technologii,
•    przygotowywanie procedur i dokumentacji,
•    diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych, programowych systemów operacyjnych i serwerów,
•    konserwacja urządzeń i wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego,
•    bieżące wsparcie dla użytkowników końcowych,
•    integrowanie oraz migracje danych,
•    udział w projektach informatycznych.

Wymagania:
•    wykształcenie co najmniej średnie w obszarze IT,
•    2 lata doświadczenia w administracji systemów operacyjnych i wsparciu dla użytkowników końcowych,
•    doświadczenie w diagnozowaniu problemów sprzętowych i programowych systemów operacyjnych oraz serwerów,
•    praktyczna znajomość zagadnień związanych z instalacją i administracją systemami Windows,
•    praktyczna znajomość zagadnień związanych z systemami do archiwizacji danych,
•    bardzo dobra znajomość rozwiązań sieciowych,
•    znajomość zagadnień związanych z monitorowaniem sieci, bezpieczeństwa sieci i bezpieczeństwa stacji roboczych,
•    znajomość konfiguracji popularnych serwerów,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej, informacji, poleceń, komend technicznych,
•    dużym atutem będzie posiadanie certyfikatów MTA, MSCA, MSCE,
•    myślenie analityczne,
•    dokładność, spostrzegawczość, przywiązanie do szczegółów,
•    umiejętność spójnego, konkretnego i jasnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych,
•    zdolność do szybkiego uczenia się i chęć poznawania nowych technologii IT,
•    dużym atutem będzie dobra znajomość usług katalogowych Active Directory, systemów Windows Server 2003-2012,
•    dużym atutem będzie dobra znajomość systemów Linux (Debian),
•    podstawowa wiedza z zakresu baz danych MS SQL,
•    umiejętność naprawy i konfiguracji urządzeń komputerowych,
•    znajomość technologii sieciowych i konfiguracji sieci LAN/WAN/WLAN,
•    znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych,
•    samodzielność w ustalaniu priorytetów zadań, oraz efektywne zarządzanie własnym czasem pracy,
•    zdolność do pracy pod presją czasu w nagłych awariach, samodzielność w sytuacjach awaryjnych, dyspozycyjność w przypadkach awarii.

Oferujemy:
•    Ciekawą i stabilną, pełną wyzwań pracę w zespole dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
•    Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
O wyniku konkursu każdy z zaproszonych kandydatów zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.