Strona główna» Projekty» Projekty krajowe» Opracowanie innowacyjnej technologii kształtowania właściwości...

Opracowanie innowacyjnej technologii kształtowania właściwości użytkowych narzędzi do obróbki plastycznej na zimno

LIDER.jpg           BURNICOAT.png           NCBiR.jpg

W 2017 r Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie podpisał umowę na realizację projektu
LIDER/13/0075/L-7/15/NCBR/2016  pt.Opracowanie innowacyjnej technologii kształtowania właściwości użytkowych narzędzi do obróbki plastycznej na zimno(Development of an innovative technology of obtaining functional properties of cold working tools). Projekt finansowany jest w ramach programu LIDER VII ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Okres realizacji projektu:     36 miesięcy (01.I.2017 - 31.XII.2019)

Celem projektu jest opracowanie zaleceń technologicznych dla innowacyjnego sposobu kształtowania warstwy powierzchniowej stali narzędziowych do obróbki plastycznej na zimno. Projekt obejmuje świadome kształtowanie warstwy powierzchniowej narzędzi wykonanych z nowoczesnych stali narzędziowych w zależności od wymagań eksploatacyjnych w kilku następujących po sobie operacjach. Należy zaznaczyć, że kolejność planowanych operacji jest bardzo ważna i dlatego przyjęta strategia obejmuje kilka ścieżek, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu projektu. Opracowane rozwiązanie będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu w zakresie zwiększenia trwałości powszechnie stosowanych narzędzi do obróbki plastycznej na zimno. Podstawę projektu stanowią wyniki prac badawczych zrealizowanych przez kierownika projektu w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu BURNICOAT pod adresem: www.ios.krakow.pl/burnicoat