Strona główna» Projekty» Programy Badawcze UE» Tworzenie ceramiki na bazie ZrB2 oraz HfB2

Tworzenie ceramiki na bazie ZrB2 oraz HfB2

baner.jpg

 

 

 

Tytuł projektu: Tworzenie ceramiki na bazie ZrB2 oraz HfB2

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaś finansowany przez Unię Europejską z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Okres realizacji: 1 wrzesień 2016- 31 sierpień 2018

Całkowita wartość projektu: 791 584 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 791 584 zł

Beneficjent - Jednostka realizująca:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a
30-011 Kraków

Kierownik projektu: dr inż. Annamaria Naughton Duszova

Partner krajowy:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Partner zagraniczny:
Institute of Materials Research Slovak Academy of Sciences
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovak Republic

Przedmiotem projektu jest ceramika konstrukcyjna na bazie borku cyrkonu i borku hafnu. Materiały te są atrakcyjne ze względu na unikalne połączenie właściwości fizycznych, termicznych i mechanicznych, takich jak temperatura topnienia przekracza 2700°C, wysokie przewodnictwo termiczne i cieplne, odporność chemiczna, odporność na wstrząs cieplny.

Celem projektu jest rozwój - wytwarzanie i charakteryzacja zaawansowanych materiałów ceramicznych o podwyższonych właściwościach, takich jak: twardość, stabilność termiczna, znakomite właściwości trybologiczne, itp.: zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonych temperaturach.

Zaplanowano otrzymanie materiałów z polikrystalicznego borku cyrkonu i borku hafnu, jak również kompozytów o osnowie z tych borków z wtrąceniami grafenowymi (GPLs) oraz przeprowadzenie badań dla określenia charakterystyki właściwości otrzymanych materiałów.

Ze względu na kowalencyjny charakter wiązań, zarówno ZrB2, jak i HfB2 są związkami trudno spiekalnymi. Aby uzyskać materiały o wysokich gęstościach oraz dobrych właściwościach fizycznych i mechanicznych, w pracy przeprowadzona zostanie optymalizacja procesu spiekania obejmująca zarówno dobór aktywatorów (SiC, B4C) jak również wybór odpowiedniej techniki spiekania (HP, SPS/FAST, HP-HT). Otrzymane spieki zostaną scharakteryzowane pod kątem składu fazowego i mikrostruktury, właściwości mechanicznych, tribologicznych oraz cieplnych.

Przewiduje się, że realizacja projektu w sposób znaczący przyczyni się do poszerzenia stanu wiedzy na temat materiałów mogących pracować w ekstremalnie wysokich temperaturach, a także zostanie opracowany nowy materiał, który znajdzie zastosowanie w przemyśle, gdzie konieczne jest wykorzystanie ceramiki mogącej pracować w podwyższonych temperaturach.