Strona główna» Produkty» Program do analizy topografii powierzchni TOPOGRAFIA

Program do analizy topografii powierzchni TOPOGRAFIA

Program do analizy topografii powierzchni TOPOGRAFIA umożliwia przeprowadzenie pełnej analizy zarówno profili, jak i powierzchni zmierzonych z użyciem profilometrów i kształtografów, których dane zapisywane są w formatach txt, xml i csv.

Program do analizy topografii powierzchni TOPOGRAFIA umożliwia przeprowadzenie pełnej analizy zarówno profili, jak i powierzchni zmierzonych z użyciem profilometrów i kształtografów, których dane zapisywane są w formatach txt, xml i csv

 • analiza profili chropowatości i falistości powierzchni oraz profilu pierwotnego
 • analiza zarysu kształtu i jego wymiarowanie
 • analiza przestrzenna 3D chropowatości, falistości i kształtu

Program analizy profilu 2D

 • parametry wg aktualnych norm ISO i PN oraz dodatkowo inne - nieznormalizowane
 • programowe filtry profilu Gaussa z korekcją fazy
 • wybrane filtry zgodne z serią norm ISO 16610
 • najbardziej rozpowszechnione funkcje i charakterystyczne krzywe
 • statystyka parametrów XQ, s, Rs, MIN, MAX
 • możliwość wymiarowania zarysów profilu
 • obliczanie pól pod i nad profilem na wybranych odcinkach
 • możliwość zautomatyzowania obliczeń
 • eksport punktów profilu i parametrów 2D: formaty txt, xls
 • import danych formaty txt, xls

Analiza przeprowadzana jest dla następujących rodzajów profilu:

profil R ‒ profil chropowatości powierzchni

profil W ‒ profil falistości powierzchni

profil P ‒ profil pierwotny powierzchni

Program analizy zarysu kształtu 2D

 • wymiarowanie odległości punktów z pomiaru oraz punktów wyznaczanych analitycznie

        np. środków okręgów, punktów przecięcia prostych itp.

 • wyznaczanie prostych i okręgów wg różnych algorytmów, np. prostych równoległych, prostopadłych, stycznych, okręgów średniokwadratowych, stycznych itp.
 • wyznaczanie kątów
 • wyznaczanie promieni i odchyłek od promienia z wycinka okręgu
 • obliczanie pól pod i nad profilem z wybranych odcinków
 • automatyczne wymiarowanie zarysów kształtu jednakowych elementów
 • eksport punktów zarysu kształtu - formaty txt, xls

Program analizy przestrzennej 3D

 • rysowanie widoku izometrycznego
 • tworzenie map warstwicowych
 • wyznaczanie parametrów przestrzennych chropowatości, falistości i powierzchni pierwotnej (R, W, P)
 • możliwość wybierania profili do analizy 2D oraz do wymiarowania
 • obliczanie objętości materiału lub ubytku materiału na wybranych obszarach powierzchni płaskiej, walcowej i kulistej
 • obliczanie promieni z wycinków kuli i walca
 • możliwość zautomatyzowania obliczeń
 • eksport punktów powierzchni i parametrów 3D formaty txt, xls

 

Rozbudowane analizy 2D i 3D

Na podstawie analizy parametrów, wyznaczanych funkcji i rozkładów możliwa jest analiza wpływu parametrów technologicznych procesów stosowanych w czasie obróbki na własności tribologiczne powierzchni podczas jej eksploatacji.

Możliwa jest analiza geometrii i mikrogeometrii wyrobów oraz analiza pomiarów przestrzennych kształtu wybranego wycinka powierzchni.

Program umożliwia ponadto analizę powierzchni po badaniach tribologicznych, w tym obliczanie pól i objętości ubytków na powierzchniach płaskich, walcowych i kulistych. 
Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [1.17 MB]

Wyślij zapytanie

rozwiń