Strona główna» Aktualności» Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Jana Kaczmarka

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Jana Kaczmarka

Profesor Jan Kaczmarek urodził się 2 lutego 1920 roku w Pabianicach. Rozpoczęte w 1938 roku studia na Politechnice Warszawskiej przerwał wybuch II wojny światowej. Po ochotniczym zgłoszeniu się do służby wojskowej w lotnictwie brał udział w kampanii wrześniowej, w której został ranny.

Po zakończeniu wojny kontynuował studia na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jeszcze jako student rozpoczął swoją działalność naukowo-dydaktyczną jako asystent w Katedrze Obróbki Metali kierowanej przez prof. Witolda Biernawskiego. Wraz z prof. Biernawskim był współorganizatorem utworzonego w 1949 roku Instytutu Obrabiarek i Narzędzi, późniejszego Instytutu Obróbki Skrawaniem (noszącego od 2005 roku nazwę Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania). Do 1957 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a po śmierci prof. W. Biernawskiego, w latach 1957-1968 był dyrektorem Instytutu.

Począwszy od 1968 roku pełni odpowiedzialne funkcje państwowe, z czym było związane Jego przeniesienie się do Warszawy. Pełni m.in. funkcje przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki, Ministra Nauki, Szkolnictwa i Techniki oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk. Pełni także szereg funkcji w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP i w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W okresie tym nie zrywa więzów z Instytutem Obróbki Skrawaniem, w latach 1969-1991 jest Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu.

W dniu 2 lutego 2010 roku, w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 90-lecia urodzin Prof. Jana Kaczmarka, zorganizowane przez FSNT-NOT, SIMP oraz Wydawnictwo SIGMA-NOT. W spotkaniu wzięło udział liczne grono współpracowników i przyjaciół Profesora, a także Rodzina Jubilata. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania reprezentowali: Dyrektor Instytutu dr Maria Zybura-Skrabalak oraz Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych doc. dr inż. Jerzy Stós.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zaproszenie: Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Jana Kaczmark pdf [2.21 MB]

Galeria