Strona główna» Produkty» Nowe materiały» Kompozyt na osnowie węglika spiekanego na narzędzia skrawające

Kompozyt na osnowie węglika spiekanego na narzędzia skrawające

Kompozyt na osnowie węglika spiekanego to materiał przeznaczony na narzędzia skrawające; kompozyt ten należy do grupy materiałów zawierających węglik wolframu i kobalt.

CHARAKTERYSTYKA

Opracowany w IZTW kompozyt na osnowie węglika spiekanego to materiał przeznaczony na narzędzia skrawające, należący do grupy materiałów zawierających węglik wolframu i kobalt. W związku ze znacznym wzrostem cen mieszanek do produkcji węglików spiekanych na osnowie WC-Co nasiliła się tendencja do zmiany składu chemicznego węglików spiekanych tego typu w kierunku zmniejszenia zawartości WC i zastępowania go innymi składnikami, w tym tlenkiem glinu. Częściowe zastąpienie WC przez Al2O3 jest korzystne ze względów ekonomicznych, gdyż tlenek glinu jest znacznie tańszy od węglika wolframu. Analiza wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych otrzymanych spieków dostarczyła zadowalające wyniki, które różnią się w zależności od ilości dodawanego Al2O3. Twardość Vickersa mieści się w zakresie od 1480 do 1560 HV, moduł Younga 475 do 530 GPa, odporność na pękanie powierzchniowe od 10,0 do 12,5 MPam1/2 oraz gęstość od 12,4 do 10,1 g/cm3. Spiek z czystego tlenku glinu charakteryzuje się dużą kruchością, jego odporność na pękanie jest niska (około 3,0 MPam1/2), zaś twardość Vickersa uzyskanego kompozytu znacznie przewyższa twardość badanych węglików spiekanych bez modyfikacji tlenkiem glinu (o ok.40%). Współczynnik tarcia uzyskany dla węglików spiekanych z dodatkiem Al2O3 nie różni się w znaczący sposób od wyników uzyskanych dla spieku WC–Co, i niezależnie od ilości dodatku tlenku glinu utrzymuje się na poziomie ~ 0,3. Dodatek Al2O3 w ilości 5% nie wpłynął na wskaźnik zużycia dysku w próbie tribologicznej, w przypadku 10 i 15% widoczny jest wzrost zużycia dysku, jest to jednak nadal wynik na dobrym poziomie. Odporność na pękanie powierzchniowe zmniejsza się ze wzrostem udziału tlenku glinu, przy czym otrzymane wartości utrzymują się na wysokim poziomie.

Opracowany kompozyt będzie miał zastosowanie jako materiał narzędziowy z przeznaczeniem na ostrza narzędzi skrawających.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa - Kompozyt na osnowie węglika spiekanego na narzędzia skrawające pdf [327.51 KB]

Wyślij zapytanie

rozwiń