Strona główna» Produkty» Narzędzia ścierne supertwarde do obróbki powierzchni kamiennych i betonowych

Narzędzia ścierne supertwarde do obróbki powierzchni kamiennych i betonowych

Narzędzia ścierne diamentowe typu zdziery (pady) o osnowie polimerowej przeznaczone są do obróbki powierzchni z kamienia naturalnego oraz powierzchni betonowych.

Zdziery (pady) diamentowe stosuje się do polerowania zarówno niewielkich powierzchni, takich jak posadzki na zapleczach magazynowych sklepów czy w pomieszczeniach gospodarczych, jak i powierzchni wielkogabarytowych np. posadzek w hotelach, biurach, halach produkcyjnych i magazynowych oraz w sklepach wielkopowierzchniowych w celu podniesienia ich trwałości, funkcjonalności oraz estetyki.

Opracowano ekologiczną, przyjazną środowisku technologię wytwarzania zdzierów (padów) diamentowych o osnowie polimerowej na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej domieszkowanej mączką szklaną lub kriolitem oraz tlenkiem magnezu i fazą ceramiczną o dwóch różnych twardościach (80 HRB i 50 HRB zgodnie z normą PN-EN ISO 2039-2:2002) wykorzystując technikę prasowania na gorąco w matrycy stalowej i studzenia bezwładnościowego. Narzędzia te, dzięki uzyskanym właściwościom, przyspieszają proces polerowania i znacznie obniżają koszty pracy narzędzia.

Otrzymane zdziery (pady) diamentowe o wymiarach D = 20 mm i h = 10 mm poddano badaniom odporności na zużycie ścierne. Wykorzystano w tym celu zaprojektowane i wykonane w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania stanowisko do badań.

Stanowisko do badań zużycia zdzierów diamentowych.jpg

Rys. 1. Stanowisko do badań zużycia zdzierów diamentowych: widok ogólny (a), proces polerowania płyty betonowej (b), stalowa obejma służąca do mocowania narzędzi w uchwycie głowicy Frezarki FNC25E3 (c)


Tabela 1. Wyniki badania odporności zdzierów diamentowych na zużycie ścierne po 30 cyklach obróbkowych

Materiał

Zdziery diamentowe

Beton

Ubytek wysokości

[mm]

Ubytek objętości

[cm3]

Ubytek objętości

[%]

Ubytek wysokości

[mm]

Ubytek objętości

[cm3]

M0

na bazie kriolitu

4,78

1,50

47,9

3,93

120,5

M19

na bazie mączki szklanej

4,29

1,35

42,9

4,92

150,7

 

Narzędzia diamentowe po badaniach eksploatacyjnych wraz z betonową płytą ścierającą.png

Rys. 2. Narzędzia diamentowe po badaniach eksploatacyjnych (a) wraz z betonową płytą ścierającą (b)

Osnowa polimerowa na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej do narzędzi ściernych supertwardych zwłaszcza zdzierów (padów) diamentowych przeznaczonych do polerowania powierzchni z kamienia naturalnego i betonu została opracowana w ramach pracy realizowanej przez IZTW dla firmy POLDIAM Józef Żmudzki w spadku, w ramach PO IR, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, nr wniosku POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17, pt.: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania zdzierów diamentowych na korpusach z tworzyw sztucznych do polerowania powierzchni z kamienia naturalnego i betonu.

Oferujemy

  • sprzedaż półfabrykatów (zdzierów) – na zamówienie wg indywidualnej wyceny
  • sprzedaż licencji niewyłącznej na technologie wytwarzania zdzierów diamentowych na osnowie polimerowej
  • współpracę w zakresie badań podstawowych i stosowanych narzędzi ściernych diamentowych i z CBN w ramach projektów NCN, NCBiR i PARP oraz umów partnerskich


Kontakt

Zakład Techniki Erozyjnej i Ściernej, e-mail: , tel.12 631 71 00

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Narzędzia ścierne_supertwarde_do_kamienia_i_betonu_pol.pdf pdf [613.11 KB]

Wyślij zapytanie

rozwiń