Strona główna» Projekty» Programy Badawcze UE

Programy Badawcze UE

Duracel

DURACER – Durable ceramic composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools

Kompozyty ceramiczne umacniane cząstkami supertwardymi na narzędzia skrawające o wysokiej odporności na ścieranie

Projekt realizowany w ramach programu  M-ERA.NET Call 2017.

Okres realizacji w latach: 2018 – 2021.

Konsorcjum międzynarodowe

  1. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (koordynator, Polska)
  2. JG Group Sp. z o.o.  (Polska)
  3. Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences (Słowacja)
  4. Tallinn University of Technology (Estonia)
czytaj więcej

nagłówek EU.jpgProjekt jest realizowany w ramach programu TEAM -TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaś finansowany z funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014–2020.

Okres realizacji: 1 styczeń 2018- 31 grudzień 2020

Całkowita wartość projektu: 3 468 561,00

Wkład Funduszy Europejskich: 3 468 561,00

czytaj więcej

baner.jpg

 

 

 

Tytuł projektu: Tworzenie ceramiki na bazie ZrB2 oraz HfB2

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zaś finansowany przez Unię Europejską z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Okres realizacji: 1 wrzesień 2016- 31 sierpień 2018

czytaj więcej
7 Program Ramowy UE - SINTERCER

                     FP7-gen-RGB.jpg                                               SINTERCER                                           UE-kolor.png

W 2013r Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie podpisał umowę na realizację projektu REGPOT-CT-2013-316232-SINTERCER “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials”. Projekt jest finansowany w ramach programu szczegółowego MOŻLIWOŚCI, 7 Programu Ramowego UE.

Koncepcja projektu zakłada uruchomienie, wspieranie i rozwój potencjału badawczego Centrum SINTERCER, które stanowi integralną część Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IOS). Działania planowane w ramach projektu umożliwią dalszy rozwój i rozszerzenie zakresu badań z wykorzystaniem spiekania metodami nierównowagowymi zaawansowanych materiałów ceramicznych, których spiekanie przy użyciu tradycyjnych metod nie jest możliwe.

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy (2013-2016)

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu SINTERCER pod adresem: www.sintercer.ios.krakow.pl

6 Program Ramowy UE - E4

6 Program Ramowy UE - E4

W 2005 r. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania podpisał umowę Konsorcjum na realizację projektu STREP "Zarządzanie w celu zwiększenia innowacyjności produktów wytwarzanych w poszerzonej Europie (E4)". Konsorcjum tworzy 12 jednostek organizacyjnych z 6 państw. W 2005 r. IZTW reprezentowany przez CENTRO RICERCHE FIAT SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI - CRF (Włochy) podpisał umowę nr 027282 (FP6-2004-IST-4-STREP) z Wspólnotą Europejską na realizację w/w projektu w ramach programu "Integrating and strengthening the European Research Areas (2002-2006)".

Okres realizacji projektu: 30 miesięcy (1.01.2006 r.- 30.06.2008 r.)

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu E4 pod adresem: www.crfproject-eu.org