Strona główna» Produkty» Urządzenie Rotresel do neutralizacji zużytych emulsji olejowych

Urządzenie Rotresel do neutralizacji zużytych emulsji olejowych

Neutralizacja zużytych emulsji olejowych Rotresel bazuje na metodzie elektrostatyczno-elektrolitycznej, która należy do grupy metod elektrochemicznych unieszkodliwiania odpadów tego typu. Metoda opiera się na procesie destabilizacji jonowej otoczki pojedynczej kropli oleju i wykorzystuje zjawisko elektrokoagulacji i adsorpcji, a ponadto przewodnictwo jonowe zużytych emulsji. Rezultatem badań prowadzonych w tym zakresie jest urządzenie Rotresel 25.

ROTRESEL 25

Działanie urządzenia

Elektrody zanurzone w neutralizowanej emulsji wytwarzają pole elektrostatyczne, w którym zjonizowane krople oleju przemieszczając się w kierunku elektrod ulegają połączeniu w większe zespoły. Rozdzielenie emulsji na fazę wodną i olejową następuje w wyniku oddziaływania pola elektrostatycznego oraz migracji jonów glinu z elektrody glinowej do fazy wodnej.

Przechodzące do roztworu jony glinu przekształcają się w wodorotlenki, które adsorbują na swojej powierzchni cząstki oleju. W wyniku elektrolizy skoagulowany i zaadsorbowany olej, zmieszany z produktami elektrolizy, na skutek m. in. konwekcji, unoszony jest na powierzchnię w postaci półpłynnej mieszaniny faz organicznych i nieorganicznych. Po odsączeniu na specjalnych filtrach mieszanina ta może być składowana w zbiornikach do całkowitego wysuszenia.

Przeznaczenie i wydajność

Urządzenie Rotresel 25 przeznaczone jest do neutralizacji zużytych emulsji olejowych na bazie olejów mineralnych i półsyntetycznych (zwykłych emulsji oraz mikroemulsji) o stężeniu do 3% i pH 7-9; wydajność urządzenia wynosi 20–40 l/h.

 

Aktualna, zmodyfikowana wersja urządzenia, o nazwie Rotresel 25, zawiera nowy układ sterująco-zasilający oraz dodatkowy zbiornik gromadzący wodę poprocesową przed zrzutem do ścieków.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [370.97 KB]

Wyślij zapytanie

rozwiń