Strona główna» Produkty» System GTJ-2010

System GTJ-2010

Moduł technologiczny dla tokarek

GTJ-2010 jest systemem CAD/CAM działającym w środowisku Windows XP, przeznaczonym do wspomagania projektowania procesów technologicznych dla różnego rodzaju obrabiarek sterowanych numerycznie: tokarek, wiertarek, frezarek, centrów obróbkowych, wycinarek itp.

System umożliwia

 • łatwy sposób zadawania geometrii przedmiotu obrabianego i półfabrykatu

 • import danych geometrycznych z innych systemów CAD (w formacie DXF)

 • programowanie parametryczne z wykorzystaniem bibliotecznych lub utworzonych samodzielnie makroinstrukcji i podprogramów

 • dobór właściwych narzędzi i sposobu ich zamocowania oraz dobór zalecanych parametrów obróbki

 • zadawanie zabiegów technologicznych: toczenia, wiercenia, frezowania, wycinania

 • bieżącą ilustrację graficzną oraz natychmiastową diagnostykę wprowadzanych definicji geometrycznych oraz zabiegów technologicznych

 • automatyczne generowanie ścieżek narzędzi z kontrolą kolizyjności (w tokarkach)

 • podgląd planu obróbki dla zdefiniowanych płaszczyzn obróbki, narzędzi i zabiegów

 • generowanie programu sterującego z niezbędną dokumentacją technologiczną (program sterujący, karta ustawcza obrabiarki, karta ustawcza narzędzi).

Moduł technologiczny dla tokarek

Projektowanie obróbki nożami tokarskimi:

 • usuwanie naddatku materiału z dowolnego obszaru (obszar otwarty, "kieszeń") cyklem obróbki wzdłużnej lub poprzecznej

 • obróbka półwykończeniowa i wykończeniowa wzdłuż profili z możliwością pozostawienia dowolnie zdefiniowanych naddatków.

Projektowanie obróbki narzędziami kształtowymi:

 • obróbka dowolnie położonych rowków i podcięć z uwzględnieniem ścięcia lub zaokrąglenia krawędzi oraz dna rowka

 • toczenie wzdłużne rowków narzędziem typu przecinak,

 • nacinanie na dowolnych powierzchniach gwintów metrycznych, calowych, trapezowych lub dowolnie zdefiniowanych.

Projektowanie obróbki narzędziami obrotowymi:

 • wiercenie otworów z rozbudowanymi cyklami odwiórowania

 • rozwiercanie i pogłębianie otworów

 • gwintowanie narzynką lub gwintownikiem.

Moduł technologiczny dla frezarek

Projektowanie na dowolnie wybranej płaszczyźnie obróbki zabiegów wiertarskich oraz frezarskich:

 • zabiegi wiertarskie: nawiercanie, wiercenie, pogłębianie, wytaczanie, rozwiercanie, gwintowanie

 • zabiegi frezarskie: planowanie, frezowanie kształtowe wzdłuż zadanego profilu, frezowanie rowków, obróbka kieszeni z ewentualnymi wyspami, frezowanie napisów.

Porządkowanie wprowadzonych zabiegów wg przyjętego kryterium:

 • minimum obrotów stołem

 • minimum zmian narzędzi.

Przedstawienie projektowanego procesu technologicznego w postaci wielopoziomowego drzewa (planu obróbki) z możliwością jego edycji.

Wizualizacja ruchów narzędzia w każdej z płaszczyzn obróbki i we wszystkich osiach sterowania.

Moduł technologiczny dla wycinarek

Budowa bryłowego modelu wycinanego detalu na podstawie :

 • jednego wcześniej zdefiniowanego profilu, wysokości cięcia oraz kątów pochylenia powierzchni bocznych bryły

 • dwóch wcześniej zdefiniowanych profili leżących na równoległych, niepokrywających się płaszczyznach, z możliwością wprowadzenia dowolnej synchronizacji obu profili.

Zaprojektowanie wycinania elektroerozyjnego:

 • stożkowego (walcowego)

 • 4-osiowego XY-UV.

Widok 3D zaprojektowanego modelu bryłowego.

Wizualizacja ścieżki cięcia.

Dobór narzędzi i parametrów skrawania z bazy narzędziowej

Baza danych technologicznych i narzędziowych umożliwia gromadzenie informacji niezbędnych do doboru narzędzi i parametrów obróbki dla możliwych zabiegów tokarskich, wiertarskich lub frezarskich:

 • dane geometryczne i technologiczne narzędzi (trzonków, korpusów, uchwytów oraz płytek - ostrzy skrawających)

 • dane dotyczące możliwości mocowania narzędzi w obrabiarkach obsługiwanych przez system

 • zalecane parametry skrawania.

Dobór właściwego narzędzia i parametrów obróbki do projektowanego zabiegu jest możliwy z uwzględnieniem:

 • obrabiarki, na której wykonywany będzie zabieg

 • rodzaju zabiegu, materiału, kształtu, rozmiarów i położenia przedmiotu obrabianego

 • wymaganej dokładności obróbki i jakości powierzchni obrobionej.

Oferujemy sprzedaż i instalację oprogramowania. W okresie 3 miesięcy od zakupu oprogramowania zapewniamy jednokrotne (jednodniowe) bezpłatne szkolenie w IZTW. Możliwe jest wykupienie wsparcia technicznego na okres do jednego roku.

Do pobrania

ZIP Archive Wersja DEMO systemu GTJ-2010 zip [12.35 MB]
Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [436.71 KB]
PowerPoint Presentation Prezentacja systemu GTJ-2010 pps [6.55 MB]

Galeria

Wyślij zapytanie

rozwiń