Strona główna» Laboratorium akredytowane» Struktura

Struktura

Kierownik Laboratorium IZTW

mgr inż. Krzysztof Wcisło

Z-ca Kierownika Laboratorium ds. Jakości

mgr inż. Adam Łuszczek

Z-ca Kierownika Laboratorium ds. Technicznych

inż. Jerzy Pietruszewski

L1 - Sekcja Badań Maszyn i Urządzeń

Kierownik

mgr inż. Krzysztof Wcisło

Z-ca Kierownika

mgr inż. Adam Łuszczek

L2 - Sekcja Badań Materiałów i Płynów Technologicznych

Kierownik

dr hab inż. Magdalena Szutkowska, prof. ndzw.  IZTW

Z-ca Kierownika

dr inż. Paweł Figiel

L3 - Sekcja Pomiarów Długości i Kąta

Kierownik

mgr inż. Aneta Łętocha

Z-ca Kierownika

dr inż. Jacek Gogól