Strona główna» Usługi» Badania materiałów» Pomiary modułu Younga metodą ultradźwiękową

Pomiary modułu Younga metodą ultradźwiękową

Pomiary modułu YoungaUltradźwiękowa metoda pomiaru stałych sprężystości pozwala na wyznaczenie modułu Younga oraz liczby Poissona materiałów. Podstawową zaletą tej metody jest to, że w czasie pomiaru nie następuje zniszczenie badanej próbki. Do wyznaczania stałych sprężystości wykorzystuje się defektoskop ultradźwiękowy EPOCH-3 firmy Panametrix wyposażony w specjalne szerokopasmowe głowice ultradźwiękowe do fal podłużnych i poprzecznych. Głowice szerokopasmowe, charakteryzujące się krótkim czasem trwania wytwarzanego impulsu, umożliwiają pomiar próbek o małej grubości eliminując nakładanie się kolejnych impulsów.
Moduł Younga oraz liczbę Poisson'a oblicza się w oparciu o wyznaczone wartości prędkości podłużnej i poprzecznej fali ultradźwiękowej oraz gęstość materiału na podstawie odpowiednich zależności.

 

 

 

Prędkość fal ultradźwiękowych podłużnej i poprzecznej wyznacza się jako iloraz zmierzonej grubości próbki oraz czasu przejścia przez nią impulsu ultradźwiękowego.

 

Schemat stanowiska do wyznaczania stałych sprężystości kompozytów metodą ultradźwiękową

Schemat stanowiska do wyznaczania stałych sprężystości kompozytów metodą ultradźwiękową:
1 – badana próbka
2 – szerokopasmowe głowice ultradźwiękowe
3 – przewody
4 – cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy
5 – komputer klasy PC wyposażony w specjalistyczne programy Fourier oraz Modulus.

Próbki przeznaczone do badań powinny posiadać dwie płaskie i równoległe powierzchnie. Maksymalna grubość próbki ograniczona jest tłumieniem materiału, z jakiego jest wykonana.
Stosując tę metodę można wyznaczyć stałe sprężystości szerokiej gamy materiałów - metali, ceramiki, materiałów supertwardych, szkła.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [207.07 KB]