Strona główna» Usługi» Badania materiałów» Badania tribologiczne metodą "ball-on-disc"

Badania tribologiczne metodą "ball-on-disc"

Badania tribologiczneBadania tribologiczne metodą ball-on-disc/pin-on-disc z zastosowaniem uniwersalnego testera UMT-2MT do badań tribologicznych materiałów, z oprogramowaniem i wyposażeniem firmy CETR, pozwalają na badanie właściwości tribologicznych, tj. współczynnika tarcia, współczynnika zużycia materiałów współpracujących ze sobą z dużymi prędkościami w pokojowej lub podwyższonej temperaturze.

 

 

 

 

Najważniejsze zalety

  • szeroki zakres temperatury badań od 20 do 1000°C; szeroki zakres prędkości obrotowej dysku od 0,1 do 4000 obr/min; precyzyjne obciążanie i pozycjonowanie próbki względem przeciwpróbki realizowane za pomocą serwomechanizmu; możliwość programowania różnych przebiegów czasowych obciążenia, przemieszczenia, nagrzewania itd. za pomocą skryptów, w tym np. opcja ustawienia spiralnej trajektorii próbki względem przeciwpróbki z zachowaniem stałej prędkości liniowej; 2-kanałowy przetwornik sygnału: obciążenie/siła tarcia o szerokim zakresie pomiaru sił od 0,2 do 100 N i rozdzielczości 5 mN; opcja pomiaru oporności elektrycznej pary trącej

  • pełne komputerowe sterowanie oraz pozyskiwanie i obróbka danych z możliwością wyświetlania i zapisu do 16 parametrów testu (w zależności od zainstalowanych czujników np. siły, przemieszczenia, zużycia, temperatury, wilgotności, parametry elektryczne i akustyczne, czas, droga, itp.); obecna konfiguracja pozwala na rejestrację pięciu parametrów - siły obciążającej, siły tarcia, przemieszczenia pionowego pinu/kulki, temperatury i oporu elektrycznego pary trącej; budowa modułowa pozwala na szybką zmianę konfiguracji w zależności od aktualnych potrzeb.


Badanie tribologiczne metodą ball-on-disc

  • pozwala na szybkie wyznaczanie (in-situ) zmian współczynnika tarcia, zużycia oraz oporności elektrycznej pary trącej w czasie testu; dokładne wyznaczanie współczynnika zużycia próbki po teście oraz obrazowanie wytarcia z wykorzystaniem wchodzącego w skład zestawu systemu skanowania 3D (profilometr igłowy wysokiej rozdzielczości wyposażony w kamerę CCD); kompleksową obróbkę, wizualizację oraz eksport danych z wykorzystaniem dołączonego specjalistycznego oprogramowania; ograniczenie kosztownych prób pracą narzędzi skrawających przeznaczonych do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania (HSC - ang. High Speed Cutting)

  • umożliwia badanie szerokiej gamy materiałów monolitycznych i powlekanych - metalicznych, ceramicznych, kompozytowych, supertwardych, narzędziowych w warunkach pracy zbliżonych do rzeczywistych np. występujących przy skrawaniu z dużymi prędkościami.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [342.32 KB]