Strona główna» Usługi» Spiekanie części z proszków» Spiekanie swobodne w próżni i atmosferach ochronnych

Spiekanie swobodne w próżni i atmosferach ochronnych

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania posiada wieloletnie doświadczenie w spiekaniu swobodnym materiałów ceramicznych i metalicznych oraz kompozytów na ich bazie. Na wyposażeniu Instytutu znajduje się kilka urządzeń pozwalających na spiekanie swobodne materiałów z zastosowaniem próżni, atmosfery utleniającej, azotu lub argonu, w temperaturze do 2300°C.

Piec VHT08-20 W TL firmy Nabertherm

Piec VHT08Piec VHT08

Urządzenie umożliwia spiekanie bądź wygrzewanie szerokiej gamy materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w atmosferze azotu, argonu lub próżni, w zakresie temperatur do 2000°C. Piec wyposażony jest w elementy grzewcze wykonane z wolframu oraz wielowarstwowe płyty molibdenowe i wolframowe stanowiące osłony radiacyjne. Komora grzewcza pieca posiada następujące wymiary: średnica 200 mm, wysokość 200 mm. Układ sterowniczy umożliwia kontrolę przepływu gazu ochronnego w zakresie od 50 l/h do 500 l/h. Maksymalna szybkość grzania wynosi 500°C/h w zakresie od temperatury pokojowej do temperatury 1300°C, 300°C/h w zakresie od temperatury 1300°C do temperatury 1600°C oraz 200°C/h w zakresie od 1600°C do 2000°C. Piec wyposażony jest w dwustopniową pompę rotacyjną oraz elektroniczny miernik próżni, które umożliwiają wytworzenie w komorze pieca próżni o wartości 5 x 10-3 mbar. Piec pozwala na prowadzenie procesu wygrzewania lub spiekania szerokiej gamy materiałów wymagających zastosowania atmosfery ochronnej lub próżni. Może być stosowany do spiekania materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych.

Piec próżniowy MOV firmy Balzers

Piec próżniowy MOV

Urządzenie umożliwia spiekanie swobodne materiałów wymagających zastosowania wysokiej próżni. Piec wyposażony w elementy grzejne wykonane z wolframu umożliwia nagrzanie wsadu do temperatury rzędu 2300°C. Wielowarstwowe osłony radiacyjne wykonane są z molibdenu. Proces nagrzewania może być rozpoczęty dopiero po uzyskaniu w komorze pieca próżni o wartości 10‑4 mbar. Maksymalna wartość próżni, jaką można wytworzyć w piecu wynosi <5 x 10‑6 mbar. Wymiary komory grzewczej pieca wynoszą: średnica 120 mm, wysokość 220 mm.

 

 

 

 

 

 

Piec z atmosferami ochronnymi HTK8 firmy Gero

Piec_HTK8

Urządzenie umożliwia spiekanie swobodne materiałów wymagających stosowania atmosfery ochronnej (tj. azotu lub argonu). Piec wyposażony jest w elementy grzejne wykonane z grafitu i umożliwia wykonanie spiekania w szerokim zakresie temperatury (maksymalnie 2100°C). W celu zabezpieczenia wsadu przed utlenianiem przed przystąpieniem do nagrzewania w piecu wytwarza się próżnię do wartości 1x10‑1 mbar. W niższym zakresie temperatur (tj. maksymalnie do 1000°C) pomiar temperatury przeprowadza się z zastosowaniem termoelementu typu K (NiCr/NiAl). Pomiar temperatury w zakresie do 2100°C wykonywany jest przy użyciu pirometru.

Wymiary komory wynoszą: 140 x 140 x 140 mm.

Piecem HTK8 można sterować poprzez regulator wbudowany w płytę czołową pieca lub przy użyciu komputerowego programu MODVIS. Regulator programu wyposażony jest w 10 programów z 4 rampami i 4 czasami wytrzymania, interfejs komputerowy i automatyczną optymalizację, co umożliwia w dość szerokim zakresie dobór odpowiednich nastaw procesu nagrzewania i chłodzenia. Zastosowanie programu MODVIS do regulacji umożliwia dodatkowo akwizycje wartości zadanej procesu spiekania.

 

 

 

 

Piec Nabertherm HT16/18

Piec_Nabertherm

Urządzenie umożliwia spiekanie swobodne ceramiki tlenkowej, nie wymagającej atmosfery ochronnej bądź próżni. Urządzenie wyposażone jest w elementy grzewcze wykonane z dwukrzemku molibdenu (MoSi2) i umożliwia prowadzenie procesu spiekania w temperaturze do 1800°C.

Wymiary komory grzewczej pieca wynoszą: 1700 x 200 x 280 mm.

Pomiar temperatury realizowany jest przy użyciu termoelementu typu B. Piec wyposażony jest w uniwersalny regulator programowy 818 firmy EUROTHERM, realizujący sterowanie procesem spiekania według jednego z 4 dowolnie konfigurowalnych programów.

Urządzenia będące na wyposażeniu Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania znajdują zastosowanie w badaniach materiałowych, a także w produkcji pojedynczych elementów. Ze względu na przeznaczenie poszczególnych urządzeń, nie przewiduje się wykorzystywania wyżej opisanych w produkcji seryjnej.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [398.06 KB]