Strona główna» Usługi» Obróbka i technologie obróbki skrawaniem» Usługi z zakresu obróbki skrawaniem na centrum tokarsko-frezarskim CNC...

Usługi z zakresu obróbki skrawaniem na centrum tokarsko-frezarskim CNC typu NL 2000 SY

OFEROWANE USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

Za pomocą centrum obróbkowego tokarskiego typu NL2000SY ze sterowaniem CNC wykonujemy na zamówienie usługi obróbki skrawaniem różnego rodzaju elementów o prostych lub złożonych kształtach typu wałek, tuleja, tarcza, pierścień i korpus (np. trzpieni, wrzecion, króćców, przyłączy itd.).

Ponadto oferujemy usługi badawcze z zakresu obróbki skrawaniem, dotyczące m.in.

  •  badania procesów toczenia i wiercenia metali, stopów metali i tworzyw sztucznych, przede wszystkim szczególnych przypadków obróbki z wysokimi prędkościami (HSC)

  • doboru narzędzi i materiałów narzędziowych do toczenia i wiercenia różnych gatunków materiałów, w tym materiałów trudno obrabialnych, oraz określanie obszarów zastosowania materiałów narzędziowych i narzędzi specjalnych

  • oceny właściwości skrawnych ostrzy narzędzi (płytek) skrawających, zwłaszcza z nowych gatunków materiałów

  • testowania właściwości użytkowych powłok PVD naniesionych na ostrza narzędzi (płytek)

  • określania skrawalności materiałów obrabianych, w szczególności nowych gatunków materiałów.

 

Szczegóły dotyczące usług do indywidualnego uzgodnienia

 

OPIS I PRZEZNACZENIE OBRABIARKI

Usługi z zakresu obróbki skrawaniem na centrum tokarsko-frezarskim CNC typu NL 2000 SY

Centrum obróbkowe tokarskie typu NL2000SY/500 (prod. Mori Seiki) ze sterowaniem CNC jest wydajną i precyzyjną obrabiarką, która posiada wrzeciono główne i przechwytujące o dużych prędkościach obrotowych, sztywną głowicę rewolwerową z napędem dla narzędzi obrotowych, cztery osie liniowe: X, Y, Z, W (w tym przesuw drugiego wrzeciona) i jedną oś obrotową C (umożliwia operacje frezarskie) oraz nowoczesny system sterowania CNC w zakresie operacji tokarskich i frezarskich (sterowanie w 5 osiach X, Y, Z, W i C) z symulacją obróbki. W zależności od potrzeb obróbka może być prowadzona na sucho, z cieczą obróbkową podawaną z dużą wydajnością, jak też z niewielką ilością cieczy obróbkowej.Stosując obróbkę szybkościową do wysokowydajnego wykonywania elementów typu wałek, tuleja, tarcza, pierścień i korpus, realizujemy toczenie np.

  • stali szybkotnących i narzędziowych ulepszonych cieplnie do twardości rzędu 48 ÷ 65 HRC

  • stali narzędziowych ulepszonych cieplnie do twardości rzędu 30 ÷ 45 HRC

  • wyżarzanych stali o twardości rzędu 160 ÷ 250 HB

  • stopów aluminium

  • żeliw szarych, sferoidalnych itd.

Obróbka zgrubna, półwykończeniowa i wykończeniowa, jak również obróbka bardzo dokładna wymienionych wyżej materiałów może być prowadzona z parametrami odpowiadającymi obróbce HSC, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi; w wielu wypadkach będzie to obróbka na sucho narzędziami z ostrzami z wysokiej jakości węglików spiekanych, cermetali, ceramiki i regularnego azotku boru, często z powłokami dedykowanymi, a w przypadku obróbki stopów aluminium również z ostrzami z polikrystalicznego diamentu.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBRABIARKI

Lp.

Podstawowa charakterystyka techniczna tokarki ze sterowaniem CNC typu NL 2000 SY firmy MORI SEIKI

1

Zakres obróbki:

maks. średnica toczenia

maks. długość toczenia

 

356 mm

510 mm

2

Zakres roboczy (sterowanych przesuwów i obrotów):

oś X

oś Y

oś Z

oś W (przesuw drugiego wrzeciona tokarskiego)

oś C (umożliwia operacje frezarskie)

 

260 mm

100 mm

590 mm

624 mm

360°

3

Wrzeciono główne (tokarskie):

największa prędkość obrotowa

moc (50% ED lub 30 min)

moc (praca ciągła)

największy moment obrotowy

 

5 000 obr/min

18,5 kW

15 kW

448 Nm

4

Drugie wrzeciono tokarskie (tzw. przechwytujące):

największa prędkość obrotowa

moc (25% ED)

 

6000 obr/min

11 kW

5

Głowica rewolwerowa:
całkowita liczba gniazd narzędziowych

liczba gniazd dla narzędzi napędzanych

mocowanie oprawek narzędzi napędzanych

ustawianych promieniowo i osiowo

 

12

12

tak

6

Największe prędkości posuwów:

oś X

oś Y

oś Z

oś W

 oś C

 

30 000 mm/min

10 000 mm/min

30 000 mm/min

30 000 mm/min

400 obr/min

7

Układ sterowania CNC umożliwiający sterowanie w osiach:

X, Y, Z, W i CDo pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [284.26 KB]