Strona główna» Usługi» Usługi metrologiczne» Pomiary chropowatości powierzchni

Pomiary chropowatości powierzchni

Wykonujemy pomiary topografii powierzchni 2D i 3D

chropowatości, falistości i profilu pierwotnego w zakresie

  • do 1 mm amplitudy w osi Z

  • do 120 mm przesuwu w osi X

  • do 25 mm przesuwu w osi Y - zakres przesuwu stolika skaningowego (pomiary 3D)

kształtu w zakresie

  • do 40 mm amplitudy - oś Z / na długości 200 mm przesuwu w osi X

  • do 50 mm amplitudy - oś Z / na długości 120 mm przesuwu w osi X

Laboratorium od 1998 roku posiada akredytację Nr AB 197 Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Pomiary przeprowadzane są przy użyciu aparatury pomiarowej zapewniającej spójność pomiarową dzięki stosowaniu wzorców wzorcowanych przez Laboratorium Głównego Urzędu Miar lub Obwodowego Urzędu Miar w Jaśle, na podstawie akredytowanych przez PCA procedur badawczych.
Dla każdego pomiaru wyznaczamy niepewność pomiaru zgodnie z normą PKN-ISO/TS 14253-2:2009.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [2.09 MB]