Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Wydawnictwa» Opracowania Analityczno-Syntetyczne

Opracowania Analityczno-Syntetyczne

synteza wiadomości na wybrany temat, uzyskana w wyniku wszechstronnej analizy różnorodnych źródeł informacji

nr 1: Składane systemy narzędziowe

Jerzy Stós. Kraków : IOS, 1991. 39,[1] s. : rys., wykr., 72 poz. bibliogr.

Cena: 10,00 zł

Streszczenie:

Rozwój składanych (modułowych) systemów narzędziowych związany jest przede wszystkim z potrzebami szybkiego skompletowania wyposażenia narzędziowego, zwłąszcza dla zautomatyzowanej, elastytcznej obróbki. Najczęściej wykorzystywane są złącza cylindryczno-czołowe i stożkowo-czołowe. Istnieje tendancja do budowy systemów uniwersalnych, tzn. możliwych do wykorzystania zarówno w obróbce tokarskiej, jak i frezarsko- wytaczarskiej. Poczynione zostały próby znormalizowania złączy stosowanych w systemach narzędziowych przez opracowanie projektów norm DIN. Istnieje tendencja do wykorzystania tych połączeń również do bezpośredniego łączenia narzędzi z obrabiarką.

nr 2: Kształtowanie metali i ich stopów obróbką elektrochemiczną bezstykową

Maria Chuchro, Adam Ruszaj, Maria Zybura-Skrabalak. Kraków : IOS, 1992. - 32 s. : rys., 108 poz. bibliogr.

Cena: 10,00 zł

Streszczenie:

Wraz z rozwojem technologii ECM jej możliwości dokładnościowe wciąż rosną, a obrabiarki zapewniają coraz wygodniejszą i mniej uciążliwą dla otoczenia realizację procesu. Możliwości te wynikają ze stopnia poznania zjawisk zachodzących w obszarze obróbki. Z tego względu prowadzone są intensywne prace badawcze i rozwojowe, mające na celu dalsze poznanie procesu roztwarzania, a tym samym doskonalenie metodyki projektowania procesu technologicznego, doskonalenie obrabiarek oraz rozszerzenie zakresu praktycznych zastosowań obróbki elektrochemicznej. W opracowaniu omówiono wyniki prac publikowanych w latach 1988-1992, które umożliwiły istotny postęp w technologii elektrochemicznej.