Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Wydawnictwa» Zeszyty Naukowe» ZN 86: Wpływ wysokociśnieniowej obróbki wodnościernej na delaminację...

ZN 86: Wpływ wysokociśnieniowej obróbki wodnościernej na delaminację wybranych materiałów kompozytowych

Zeszyty Naukowe nr 86

Wpływ wysokociśnieniowej obróbki wodnościernej na delaminację wybranych materiałów kompozytowych

Andrzej Karpiński. - Kraków: IZTW, 2006, 118 s.: rys.; 24 cm

Wysokie wymagania pod względem jakości technologicznej, wydajności i czystości produkcji stawiane elementom konstrukcyjnym wykonanym z kompozytów włóknistych, stosowanym w takich gałęziach przemysłu jak lotnictwo i kosmonautyka, przemysł zbrojeniowy i przemysł samochodowy, nie są niestety możliwe do zrealizowania z użyciem klasycznych metod obróbkowych. Z tego względu w zakresie obróbki materiałów kompozytowych największe znaczenie zdobyła w ostatnich latach technologia wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego. Najnowsze osiągnięcia w rozwoju tej technologii pozwalają na kształtowanie elementów kompozytowych o złożonych kształtach 2D i 3D. Jednak i w przypadku tej technologii nie można mówić o całkowitym braku ograniczeń, bowiem nierozwiązany pozostał problem delaminacji. Zjawisko to, polegające na utracie spójności pomiędzy warstwami kompozytu, w istotny sposób wpływa na jakość wyrobów z włóknistych materiałów kompozytowych.

Przedstawiona praca poszerza w znaczący sposób aktualną wiedzę na temat cięcia włóknistych materiałów kompozytowych z użyciem wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego, kładąc główny nacisk na określenie zbioru przyczyn wywołujących delaminację oraz możliwości jej ograniczenia. Zaprezentowane wyniki pozwalają wnioskować, że głównym powodem powstawania rozwarstwień kompozytów włóknistych przecinanych strumieniem wodnościernym są nierównomierności w dozowaniu ścierniwa do głowicy tnącej.

Biorąc pod uwagę znaczenie jakości technologicznej elementów konstrukcyjnych z kompozytów włóknistych dla trwałości i bezpieczeństwa ich użytkowania, przy jednoczesnym braku możliwości całkowitego zapobiegania delaminacji, zaproponowano układ do detekcji rozwarstwień podczas procesu przecinania. Układ taki, wykorzystujący czujniki drgań oraz emisji akustycznej wykazał swoją skuteczność i może zostać wykorzystany w praktycznych aplikacjach do cięcia wysokoodpowiedzialnych elementów z kompozytów włóknistych.