Strona główna» Aktualności» Narodowe Centrum Nauki ogłasza pierwsze konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłasza pierwsze konkursy

Dzisiaj po raz pierwszy nowo powstałe Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. Wnioski o granty naukowe należy składać do 15 czerwca.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące badania naukowe, które spełniają kryteria określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 615).

Konkursy ogłoszone przez NCN zostały rozpisane w czterech kategoriach: projekty badawcze, projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową bez tytułu doktora, projekty badawcze dla osób rozpoczynających karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora oraz międzynarodowe projekty badawcze niewspółfinansowane.

Podstawą kwalifikacji i oceny projektów badawczych jest przyjęty przez NCN podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych.

Panele zgrupowane zostały w trzech głównych działach:

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
  • Nauki Ścisłe i Techniczne
  • Nauki o Życiu

 

Szczegółowe informacje na temat trybu i warunków składania wniosków dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.