Strona główna» Przetargi» Archiwum» Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telefonii internetowej VoIP i...

Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telefonii internetowej VoIP i telefonii analogowej

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf [117.34 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik7 - Projekt umowy pdf [102.02 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik6 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pdf [77.32 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik5 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pdf [79.63 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik4 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące zrealizowanych dostaw – wykaz dostaw pdf [87.83 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik3 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pdf [86.39 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik2 - Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia pdf [171.64 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik1 - Formularz oferty pdf [92.03 KB]
Adobe Acrobat Document Modyfikacja SIWZ - 2011.05.12 pdf [96.02 KB]
Adobe Acrobat Document Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf [167.87 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [53.28 KB]