Strona główna» Przetargi» Archiwum» Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia...

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie badań i certyfikacji

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf [46.22 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na pytania - 19.05.2011 pdf [99.52 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.05.2011 pdf [47.89 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik5 - Projekt umowy pdf [53.76 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf [38.19 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału pdf [47.95 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik2 - Opis przedmiotu zamówienia pdf [175.07 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik1 - Formularz oferty pdf [57.44 KB]
Adobe Acrobat Document Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf [146.39 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [52.37 KB]