Strona główna» Przetargi» Archiwum» Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telefonii internetowej VoIP i...

Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telefonii internetowej VoIP i telefonii analogowej

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zawiadomienie o wyborze oferty pdf [147.89 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na pytania - 20.05.2011 pdf [104.07 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik7 - Projekt umowy pdf [102.06 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik6 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pdf [77.32 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik5 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pdf [79.90 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik4 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące zrealizowanych dostaw – wykaz dostaw pdf [88.44 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik3 - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pdf [86.39 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik2 - Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia - 20.05.2011 pdf [168.36 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik2 - Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia pdf [172.13 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik1 - Formularz oferty - 20.05.2011 pdf [92.29 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik1 - Formularz oferty pdf [92.06 KB]
Adobe Acrobat Document Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf [168.04 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [52.88 KB]