Strona główna» Przetargi» Archiwum» Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia...

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez Jednostkę Notyfikowaną, certyfikacji wyrobów i usług oraz badań prowadzonych przez Laboratorium Akredytowane

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zawiadomienie o wyborze oferty pdf [47.63 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik5 - Projekt umowy pdf [55.48 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania pdf [38.12 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pdf [48.08 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik2 - Opis przedmiotu zamówienia pdf [172.37 KB]
Adobe Acrobat Document Załącznik1 - Formularz oferty pdf [72.62 KB]
Adobe Acrobat Document Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf [125.56 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [54.48 KB]