Strona główna» Przetargi» Archiwum» Usługa ochrony osób i mienia Instytutu Zaawnsowanych Technologii...

Usługa ochrony osób i mienia Instytutu Zaawnsowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zawiadomienie o wyborze oferty pdf [98.34 KB]
Adobe Acrobat Document Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pdf [37.66 KB]
Adobe Acrobat Document Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące zrealizowanych usług – wykaz usług pdf [38.72 KB]
Adobe Acrobat Document Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pdf [46.77 KB]
Adobe Acrobat Document Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pdf [40.33 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2011.05.30 pdf [42.29 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [59.06 KB]