Strona główna» Przetargi» Archiwum» Wymiana wykładzin posadzkowych PCV oraz ułożenie posadzek z płytek...

Wymiana wykładzin posadzkowych PCV oraz ułożenie posadzek z płytek ceramicznych na wybranych ciągach komunikacyjnych bud. F

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Zawiadomienie o wyborze oferty pdf [715.34 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 9 - projekt harmonogramu robót pdf [16.20 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 8 - projekt umowy pdf [91.41 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 7 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pdf [40.19 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 6 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące dysponowania osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie zamówienia - wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pdf [43.37 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 5 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące zrealizowanych robót budowlanych - wykaz robót pdf [42.08 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 4 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pdf [49.30 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 3 - przedmiar robót pdf [66.58 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 2 - formularz oferty pdf [41.74 KB]
Adobe Acrobat Document zał. 1 - specyfikacja techniczna pdf [101.94 KB]
Adobe Acrobat Document Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf [116.90 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [52.99 KB]