Strona główna» Przetargi» Archiwum» WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKACH „A” I „B” INSTYTUTU

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKACH „A” I „B” INSTYTUTU

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania.pdf pdf [409.28 KB]
Adobe Acrobat Document odpowiedzi na pytania.pdf pdf [41.44 KB]
Adobe Acrobat Document ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf [43.61 KB]
Adobe Acrobat Document ogłszenie o zamówieniu.pdf pdf [53.16 KB]
Adobe Acrobat Document zał 9 - Projekt umowy.pdf pdf [89.02 KB]
Adobe Acrobat Document zał 8 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf [39.30 KB]
Adobe Acrobat Document zał 7 - oświadczenie dotyczące posiadania przez osoby, któ….pdf pdf [41.62 KB]
Adobe Acrobat Document zał 6 - oświadczenie dotyczące dysponowania osobami, które….pdf pdf [42.76 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 -wykaz robót.pdf pdf [41.10 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału….pdf pdf [48.47 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - specyfikacja techniczna.pdf pdf [113.49 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 -przedmiar_kosztorys ofertowy_.pdf pdf [75.17 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty.pdf pdf [44.28 KB]
Adobe Acrobat Document SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf [116.84 KB]