Strona główna» Przetargi» Archiwum» Wymiana stolarki okiennej w budynkach "A" i "B" Instytutu

Wymiana stolarki okiennej w budynkach "A" i "B" Instytutu

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania pdf [62.36 KB]
Adobe Acrobat Document odpowiedzi na pytania.pdf pdf [63.62 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - specyfikacja techniczna - po modyfikacji.pdf pdf [148.84 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 -przedmiar_kosztorys ofertowy_ - po modyfikacji.pdf pdf [78.57 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf [86.07 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [99.84 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ pdf [117.86 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty pdf [44.69 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - przedmiar (kosztorys ofertowy) pdf [79.36 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - specyfikacja techniczna pdf [118.11 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pdf [48.82 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 - wykaz robót pdf [41.33 KB]
Adobe Acrobat Document zał 6 - wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pdf [42.80 KB]
Adobe Acrobat Document zał 7 - oświadczenie dotyczące posiadania przez osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymaganych uprawnień pdf [41.81 KB]
Adobe Acrobat Document zał 8 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia pdf [39.64 KB]
Adobe Acrobat Document zał 9 - projekt umowy pdf [88.64 KB]