Strona główna» Przetargi» Archiwum» Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji ogólnospławnej wraz z wewnętrznymi...

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji ogólnospławnej wraz z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi na terenie IZTW.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document wynik postępowania pdf [47.43 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [99.28 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ pdf [118.22 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - formularz oferty pdf [44.81 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pdf [48.67 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące zrealizowanych robót budowlanych - wykaz robót pdf [41.21 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące dysponowanie osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie zamówienia - wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamóienia pdf [42.99 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustwy dotyczące posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wymaganych uprawnień pdf [41.71 KB]
Adobe Acrobat Document zał 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf [39.64 KB]
Adobe Acrobat Document zał 7 - projekt umowy pdf [82.75 KB]