Strona główna» Aktualności» 18 października 2011 r. zmarł Prof. dr hab. inż. Jan Kaczmarek Dyrektor...

18 października 2011 r. zmarł Prof. dr hab. inż. Jan Kaczmarek Dyrektor Instytutu w latach 1957–1968

18 października 2011 r. zmarł Prof. dr hab. inż. Jan Kaczmarek - Dyrektor Instytutu w latach 1957 – 1968

Na zawsze odeszła jedna z najwybitniejszych postaci polskiej nauki i techniki oraz przyjaciel Instytutu, który wspierał Instytut przez cały czas nie tylko myślami, ale także swymi działaniami.

Jan Marian Kaczmarek urodził się 2 lutego 1920 w Pabianicach. W 1938 roku rozpoczął studia w Warszawie. Jeszcze przed ich rozpoczęciem uzyskał dyplom pilota i jako pilot brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Ranny, leczył się w szpitalu wojskowym w Wilnie, po wyleczeniu był członkiem Armii Krajowej.

Po wojnie znalazł się w Krakowie, kontynuując studia na Wydziale Politechnicznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Już w czasie studiów został asystentem w Katedrze Obróbki Metali kierowanej przez profesora Witolda Biernawskiego. Po uzyskaniu w 1948 roku dyplomu mgr. inż. mechanika kontynuował działalność naukową na Politechnice Krakowskiej, uzyskując kolejne stopnie naukowe, w 1962 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1969 profesora zwyczajnego.

Równocześnie, w 1949 roku został pracownikiem naukowym Instytutu Obrabiarek i Narzędzi, późniejszego Instytutu Obróbki Skrawaniem. W latach 1953-1957 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a po śmierci prof. Biernawskiego, w latach 1957-1968 funkcję dyrektora Instytutu.

W maju 1968 roku profesor Jan Kaczmarek obejmuje stanowisko I. zastępcy Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki, a w grudniu tego roku zostaje Przewodniczącym KNiT. W latach 1972-1974 pełni funkcję Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w latach 1972-1980 także funkcję sekretarza naukowego PAN.

Pomimo pełnienia odpowiedzialnych funkcji w urzędach centralnych w stolicy, prof. Jan Kaczmarek nie zaniechał kontaktów z Instytutem Obróbki Skrawaniem. W latach 1969-1991 jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu. Jest promotorem licznych prac doktorskich pracowników Instytutu Obróbki Skrawaniem – dzisiejszego Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Profesor Jan Kaczmarek był doktorem honoris causa dwóch uczelni zagranicznych i dwóch krajowych. Doceniał rolę współpracy międzynarodowej – jako przykład wymienić można Jego działalność w CIRP, w tym w jego władzach.

W latach 1972-1976 był przewodniczącym Rady Głównej Naczelnej Organizacji Technicznej, w latach 1984-1990 jej prezesem, a od 2010 honorowym prezesem NOT. W latach 1980-1987 był prezesem , a od 1998 honorowym prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Profesor Jan Kaczmarek zmarł w Paryżu 18 października 2011 roku. Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się w Warszawie 28 października 2011 r. o godz. 11.15 na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim.

Cześć Jego Pamięci!!

Pracownicy Instytutu głęboko przeżywają stratę tak wybitnego Człowieka i będą z wielkim uszanowaniem i rozrzewnieniem wspominać swego Wielkiego Przyjaciela, byłego Dyrektora Instytutu.