Strona główna» Aktualności» Międzynarodowa Konferencja nt. Innowacyjne Technologie Wytwarzania

Międzynarodowa Konferencja nt. Innowacyjne Technologie Wytwarzania

Międzynarodowa Konferencja nt. Innowacyjne Technologie WytwarzaniaW dniach 8-9 grudnia 2011 w naszym Instytucie gościliśmy uczestników Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Technologie Wytwarzania. W ciągu dwóch dni obrad odbyło się 6 sesji tematycznych dotyczących kształtowania nowoczesnych materiałów, niekonwencjonalnych metod wytwarzania, metod pomiaru powierzchni, obróbki wiórowej, ściernej oraz obróbki drewna. Niezwykle cenna dla nas organizatorów, a z pewnością i dla uczestników Konferencji była obecność Profesora Kazimierza E. Oczosia, którego wystąpienie nt. kształtowania ubytkowego materiałów kompozytowych zainaugurowało obrady. Była też okazją do złożenia życzeń w dniu 80. urodzin Profesora.

W Konferencji uczestniczyło 60 osób reprezentujących wyższe uczelnie techniczne, instytuty badawcze i przemysł, w tym liczna grupa specjalistów z IZTW.

Sesjom plenarnym przewodniczyli profesorowie – Lucyna Jaworska (IZTW), Czesław Niżankowski (Politechnika Krakowska), Piotr Rusek (IZTW), dyrektor Instytutu - dr Maria Zybura-Skrabalak, dr inż. Jerzy Stós (IZTW) oraz dr inż. Kazimierz Czechowski (IZTW). Pytania stawiane prelegentom oraz dyskusje na koniec poszczególnych wystąpień były dowodem na istotną rolę poruszanych zagadnień i żywe zainteresowanie rozmaitymi aspektami innowacyjnych technik wytwarzania – na przykład obróbką kompozytów, pomiarami powierzchni, czy wykorzystaniem innowacyjnych materiałów w obróbce ściernej oraz w inżynierii tkankowej. Konferencja była też sprzyjającą sposobnością, aby zaprezentować gościom część zaplecza badawczo-technicznego naszego Instytutu.

Mamy nadzieję, że sprawdziła się proponowana formuła wymiany doświadczeń przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych w kraju i będzie ona podstawą do organizowania cyklicznych konferencji o takim profilu.

Serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji i imprezach towarzyszących wszystkim uczestnikom, w tym gościom, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, profesorom – Kazimierzowi E. Oczosiowi z Politechniki Rzeszowskiej i Jerzemu Kozakowi z Politechniki Warszawskiej, osobom przewodniczącym poszczególnym sesjom, autorom referatów, prelegentom i uczestnikom sesji plakatowej.

 

Zainteresowanych nabyciem monografii Innovative Manufacturing Technology uprzejmie prosimy o kierowanie zamówień elektronicznie na adres , wraz z danymi nabywcy niezbędnymi do wystawienia faktury. Cena 78,- zł

Galeria