Strona główna» Przetargi» Archiwum» Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt...

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlano-wykonawczy modernizacji sali wykładowej w budynku „E” Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania przy ul. Wrocławskiej 37a w Krakowie

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania pdf [304.59 KB]
Word Document Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu doc [46.50 KB]
Word Document Oświadczenie dotyczące zrealizowanych usług - wykaz usług doc [83.50 KB]
Word Document Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami doc [62.50 KB]
Word Document Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc [44.50 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [124.42 KB]