Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Wydawnictwa» Zeszyty Naukowe» ZN 88: Kompozyty z regularnym azotkiem boru i ich zastosowanie w obróbce...

ZN 88: Kompozyty z regularnym azotkiem boru i ich zastosowanie w obróbce skrawaniem

Zeszyt88_Piotr Klimczyk.jpgZeszyty Naukowe nr 88

Wpływ warunków zagęszczania wirówkowego proszków na kształtowanie struktury gradientowej spieków diamentowych

/ Piotr Klimczyk - Kraków: IZTW, 2011, 114 s.: rys.; 24 cm

Badania nad oddziaływaniem azotku boru z wybranymi związkami tytanu (TiN, TiC, TiB2, TiSiC2) w kompozytach spiekanych techniką wysokociśnieniową (HPHT). Ustalono zależności między ich składem fazowym, parametrami otrzymywania oraz właściwościami mechanicznymi i technologicznymi. Otrzymane kompozyty poddano badaniom strukturalnym i fazowym. W procesie spiekania tworzą się nowe fazy, których liczba i rodzaj są ściśle uzależnione od parametrów ciśnieniowo-temperaturowych, a także udziału ilościowego dodatków modyfikujących. Dla każdej grupy kompozytów określono charakterystyczny dla niej zakres temperatur i czasów spiekania, zapewniający dobre właściwości mechaniczne. Technologiczne próby skrawaniem wykazały, że najwyższą zdolnością skrawną charakteryzują się ostrza wykonane z kompozytów modyfikowanych azotkiem tytanu.