Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Wydawnictwa» Zeszyty Naukowe» ZN 89: Wpływ warunków zagęszczania wirówkowego proszków na...

ZN 89: Wpływ warunków zagęszczania wirówkowego proszków na kształtowanie struktury gradientowej spieków diamentowych

Zeszyt89_Marcin Rozmus.jpgZeszyty Naukowe nr 89

Wpływ warunków zagęszczania wirówkowego proszków na kształtowanie struktury gradientowej spieków diamentowych

/ Marcin Rozmus - Kraków, IZTW, 2011, 117 s.: rys.; 24 cm

Zaprojektowano i otrzymano kompozyty diament-Ti3SiC2 (węglik tytanowo-krzemowy) z gradientem stężenia faz. Matematyczny model procesu sedymentacji wirówkowej bazował na modyfikacji równania Stokesa poprawką Barnea-Mizrahi. Do opisu sedymentacji grup sferycznych cząstek o różnych rozmiarach dla różnorodnych materiałów skonstruowano algorytm na bazie programu Mathematica. Symulacje wykazały, że jest możliwe otrzymywanie gradientu z ciągłą zmianą stężenia jednej fazy względem drugiej, z zastosowanej zawiesiny wyjściowej. Diamentowe kompozyty spiekano techniką wysokociśnieniową HPHT, a następnie wykonano szereg badań materiałowych. Spośród otrzymanych kompozytów gradientowych wytypowano materiał o najkorzystniejszej strukturze, dla którego przeprowadzono próby skrawania. Opisano m.in. stanowisko badawcze do otrzymywania gradientowych kompozytów polikrystalicznego diamentu, procedurę procesu sedymentacji wirówkowej i spiekania wysokociśnieniowego.