Strona główna» Przetargi» Archiwum» Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu wideokonferencyjnego

Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu wideokonferencyjnego

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania pdf [109.88 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji pdf [106.35 KB]
Adobe Acrobat Document modyfikacja SIWZ pdf [88.69 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [106.42 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ pdf [151.12 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty pdf [90.21 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - opis przedmiotu zamówienia pdf [99.50 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - oświadczenie dotyczące spełaniania warunków udziału w postępowaniu pdf [86.32 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania pdf [77.00 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 - projekt umowy pdf [98.40 KB]