Strona główna» O Instytucie» Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rada Naukowa VII kadencji składa się z 13 wybieralnych członków Rady i 4 członków Dyrekcji. 9 członków to pracownicy Instytutu, a 4 osoby są spoza Instytutu, desygnowane przez Ministra Rozwoju po konsultacjach z Dyrektorem Instytutu. Rada utworzyła Komisję Programową, Komisję Ekonomiczno-Prawną i Komisję Kadrową. 

Przewodniczący Rady Naukowej wraz z trzema zastępcami przewodniczącego i sekretarzem tworzą Prezydium Rady Naukowej.

Skład Rady Naukowej VII kadencji:

prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna - Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz
dr inż. Kazimierz Czechowski
dr inż. Paweł Figiel
prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
mgr inż. Janusz Kalisz
dr inż. Piotr Klimczyk
mgr inż. Zbigniew Machynia
dr inż. Piotr Putyra
prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
prof. dr hab. inż. Ludomir Stobierski
dr hab inż. Magdalena Szutkowska, prof. ndzw.  IZTW
dr inż. Daniel Toboła

Dyrekcja Instytutu:

Dyrektor Instytutu
dr Maria Zybura – Skrabalak
Z-ca dyrektora mgr inż. Jacek Ziółek
Sekretarz naukowy
prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
Główna księgowa    
mgr inż. Barbara Szczyrba – Toczyska

Skład Prezydium Rady:

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Z-ca przewodniczącego prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz
Z-ca przewodniczącego prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak
Z-ca przewodniczącego dr hab inż. Magdalena Szutkowska, prof. ndzw. IZTW
Sekretarz
dr inż. Daniel Toboła

Komisja Programowa:

prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski - Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
dr hab. inż. Magdalena Szutkowska, prof. ndzw. IZTW
mgr inż. Janusz Kalisz

Komisja Ekonomiczno – Prawna:

dr inż. Piotr Putyra - Przewodniczący
dr inż. Piotr Klimczyk
mgr inż. Zbigniew Machynia

Komisja Kadrowa:

dr inż. Kazimierz Czechowski  - Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
dr hab inż. Magdalena Szutkowska, prof. ndzw. IZTW
dr inż. Paweł Figiel