Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Wydawnictwa» Zeszyty Naukowe» ZN 84: Badania wybranych właściwości eksploatacyjnych składanych...

ZN 84: Badania wybranych właściwości eksploatacyjnych składanych klejowych frezów ślimakowych

Zeszyty Naukowe nr 84

Badania wybranych właściwości eksploatacyjnych składanych klejonych frezów ślimakowych

Kazimierz Czechowski. - Kraków : IOS, 2004, 124, [3] s.: rys.; 24 cm

W pracy przeprowadzono analizę literatury uwzględniającą tematykę związaną z konstrukcją i technologią wykonania składanych klejonych frezów ślimakowych, w tym zagadnienia dotyczące klejenia, stosowanych materiałów narzędziowych i także możliwości pokrywania ostrzy warstwami twardymi. Przeanalizowano niektóre aspekty kosztów wytwarzania tego rodzaju narzędzi. Zamieszczono ustaloną tezę główną i tezy pomocnicze pracy wraz z uzasadnieniem oraz określono program badań mających na celu udowodnienie postawionych tez. Omówiono stosowane sposoby opracowania i analizy uzyskanych wyników. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, ich omówienie i analizę. W szczególności zaprezentowano wyniki: - modelowych badań wytrzymałości na ścinanie połączeń klejonych, z uwzględnieniem rodzaju zastosowanego kleju i materiału narzędziowego, jak i luzu tego połączenia przed sklejeniem, - określenia dokładności wykonania narzędzi, uwzględniającego także zmiany zarysu ostrzy na powierzchni przyłożenia po kolejnych ostrzeniach, - pomiarów twardości ostrzy frezów, z uwzględnieniem kilku gatunków stali szybkotnących i różnych warunków przeprowadzonej obróbki cieplnej, - badań zużycia ostrzy, trwałości i żywotności składanych klejonych frezów ślimakowych, zrealizowanych w ramach produkcji prowadzonej w wybranych zakładach przemysłowych, -badań dokładności wykonania nacinanych uzębień, z uwzględnieniem zróżnicowanych parametrów obróbki. Zamieszczono zależności funkcyjne dotyczące np. wpływu na wytrzymałość na ścinanie połączenia klejonego luzu tego połączenia przed sklejeniem itd. Sformułowano wnioski odnoszące się do postawionych tez pracy, dotyczące, m.in.: - istnienia istotnego wpływu wykorzystania techniki klejenia w konstrukcjach składanych frezów ślimakowych na jakość obróbki i trwałość narzędzia, - zapewnienia za pomocą połączeń klejonych pewnego mocowania elementów roboczych składanych frezów ślimakowych oraz istnienia powiązanej z rodzajem kleju określonej wartości luzu tego połączenia przed sklejeniem, dla którego wytrzymałość na ścinanie połączenia klejonego jest największa, - istnienia określonego zakresu modułów powiązanego z warunkami obróbki, w którym frezy ślimakowe składane klejone charakteryzują się w stosunku do rozwiązań jednolitych mniejszymi sumarycznymi kosztami jednostkowymi odniesionymi do liczby wykonanych kół zębatych.