Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Wydawnictwa» Zeszyty Naukowe» ZN 83: Badania stanów krytycznych procesu wycinania elektroerozyjnego

ZN 83: Badania stanów krytycznych procesu wycinania elektroerozyjnego

Zeszyty Naukowe nr 83

Badania stanów krytycznych procesu wycinania elektroerozyjnego

Andrzej Nowakowski. - Kraków : IOS, 2004, 143 s.: rys.; 24 cm

Po zapoznaniu się ze stanem wiedzy na temat stanów krytycznych występujących w procesie wycinania elektroerozyjnego wykonano badania rozpoznawcze, w wyniku których zaprojektowano nowy generator UZSW 10A wraz z mikroprocesorowymi układami sterującymi. Dzięki zwiększeniu sprawności generatora oraz przesunięciu granicy występowania stanów krytycznych ponad dwukrotnie wzrosła wydajność wycinania. Przeprowadzono analizę działania oraz wprowadzono zmiany konstrukcyjne podzespołów mechanicznych wycinarki EWIOS 16 (mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych) mających wpływ na powstawanie stanów krytycznych. Opracowano model dedukcyjny erozji elektrody drutowej. Do opisu i detekcji stanów krytycznych wycinania elektroerozyjnego opracowano modele statystyczne oraz dyskretną transformatę falkową (DWT). Opracowano oprogramowanie do analizy "off-line" zarejestrowanych fal napięcia międzyelektrodowego oraz prądu roboczego, które można zastosować do badania zarówno wycinania jak i drążenia elektroerozyjnego. Po raz pierwszy zastosowano transformatę DWT do badania wyładowań w procesie obróbki elektroerozyjnej. Także po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano do badania stanów krytycznych wycinania elektroerozyjnego metody statystyczne, a w szczególności algorytmy do analizy szeregów czasowych. Wykonano badania metalograficzne zerwanego drutu, które potwierdziły hipotezę o termicznych przyczynach przerwania ciągłości elektrody drutowej. Opracowane algorytmy do dyskryminacji stanów krytycznych zastosowano w mikroprocesorowym analizatorze procesu przewidzianym do dalszych badań, których zakres zaproponowano w końcowej części pracy. Wyniki badań oraz prac konstrukcyjnych zostaną wykorzystane przez Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie w produkowanych przez niego wycinarkach.