Strona główna» Informacja Naukowo-Techniczna» Wydawnictwa» Zeszyty Naukowe» ZN 81: Modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej uniwersalna elektrodą...

ZN 81: Modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej uniwersalna elektrodą kulistą

Zeszyty Naukowe nr 81

Modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej uniwersalną elektrodą kulistą

Maria Chuchro. Kraków : IOS, 2000. 108 s. : rys.; 24 cm

Podstawowym sposobem obróbki elektrochemicznej jest drążenie elektrodą roboczą o kształcie zbliżonym do obrabianego, wykonującą ruch prostoliniowy w głąb materiału. Zastosowanie elektrody uniwersalnej o prostym kształcie (walec, kula, prostopadłościan), o powierzchni istotnie mniejszej od powierzchni obrabianej i przesuwającej się nad powierzchnią obrabianą wzdłuż odpowiednio zaprojektowanego toru umożliwia zwiększenie dokładności obróbki w stosunku do klasycznego drążenia. Przedstawiono matematyczny model dedukcyjny opisujący ewolucję kształtu powierzchni obrabianej podczas obróbki elektrochemicznej uniwersalną elektrodą kulistą. W oparciu o model opracowano oprogramowanie do symulacji komputerowej procesu obróbki. Badania doświadczalne zrealizowano na obrabiarce elektrochemicznej EOCA 40 dla przypadku obróbki powierzchni płaskiej, walcowej wewnętrznej i zewnętrznej. Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów przy wykorzystaniu jako funkcji obiektu badań sieci neuronowej. Stwierdzono, że obróbka uniwersalną elektrodą kulistą umożliwia: podniesienie dokładności w stosunku do klasycznego drążenia elektrochemicznego (możliwość uzyskania tolerancji wymiarów T=0.02÷0.1 mm), modelowanie i wstępne projektowanie obróbki procesu w oparciu o model dedukcyjny, stosowanie taniej elektrody o prostym kształcie do obróbki elementów o różnych złożonych kształtach, realizację procesu przy dużej gęstości prądu, a małym natężeniu, co eliminuje konieczność stosowania drogich zasilaczy umożliwiających uzyskanie dużego natężenia prądu. Podstawową wadą elektrochemicznej obróbki uniwersalną elektrodą jest stosunkowo mała wydajność w porównaniu z klasycznym drążeniem elektrochemicznym oraz konieczność stosowania obrabiarek wyposażonych conajmniej w trójosiowy układ sterowania przemieszczeniami elektrody roboczej. Porównując klasyczne drążenie elektrochemiczne i elektrochemiczną obróbkę elektrodami uniwersalnymi można stwierdzić, że stosowanie jednej z nich nie eliminuje stosowania drugiej, uzupełniają się wzajemnie i rozszerzają możliwości zastosowania obróbki elektrochemicznej w przemyśle. Ze względu na mniejszą wydajność uzyskiwaną przy obróbce uniwersalną elektrodą, powinna być ona stosowana do obróbki wykańczającej powierzchni obrobionych wstępnie innymi metodami (frezowaniem, EDM itp.)