Strona główna» Usługi» Badania bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania wyrobów

Badania bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania wyrobów

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania jest jednostką wyspecjalizowaną w badaniach i ocenie bezpieczeństwa konstrukcji oraz użytkowania maszyn i urządzeń technologicznych. Dokonujemy badań i oceny zgodności z dyrektywami UE (procedura CE) oraz z normami i dokumentami normatywnymi technicznymi. Każdy wyrób, który przeszedł pozytywnie ocenę zgodności, otrzyma potwierdzenie w postaci certyfikatu zgodności.