Strona główna» Usługi» Badania materiałów

Badania materiałów

Do pobrania

Adobe Acrobat Document karta katalogowa pdf [14.45 MB]
Strona: 1 2

Kompleksowe przygotowanie próbek do badań właściwości mechanicznych oraz mikrostrukturalnych w oparciu o nowoczesne urządzenia firmy Struers.

czytaj więcej

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania posiada skaningowy mikroskop elektronowy JSM 6460LV firmy Jeol. Za pomocą tego mikroskopu możemy wykonywać akredytowane badania makro- i mikrostruktur oraz morfologii materiałów, w tym kompozytowych. Obserwacje można prowadzić zarówno w wysokiej, jak i obniżonej próżni, dlatego badaniu można poddawać także próbki z materiałów nieprzewodzących. Komora urządzenia pozwala na umieszczenie w niej próbek o średnicy maks.152 mm i masie do 2 kg.

czytaj więcej

Oferujemy pomiary twardości sposobami Rockwella, Vickersa, Knoopa i Brinella oraz mikrotwardości sposobami Vickersa, Knoopa i Brinella.

czytaj więcej

Badania tribologiczne metodą ball-on-disc/pin-on-disc z zastosowaniem uniwersalnego testera UMT-2MT do badań tribologicznych materiałów, z oprogramowaniem i wyposażeniem firmy CETR, pozwalają na badanie właściwości tribologicznych, tj. współczynnika tarcia, współczynnika zużycia materiałów współpracujących ze sobą z dużymi prędkościami w pokojowej lub podwyższonej temperaturze.

czytaj więcej

Piknometr helowy model AccuPyc 1340 firmy Micromeritics Inc., z oprogramowaniem i wyposażeniem jest przeznaczony do wyznaczania objętości i gęstości ciał stałych i proszków szerokiej gamy materiałów

czytaj więcej
Strona: 1 2