Strona główna» Aktualności» Rekordowe dotacje dla polskich centrów badawczych

Rekordowe dotacje dla polskich centrów badawczych

Aż jedna piąta zwycięskich projektów w konkursie unijnego programu Potencjał Badawczy 7. Programu Ramowego została złożona przez polskie jednostki naukowe. Trafi do nich ponad 30 mln euro.

- Tak znakomite projekty, wysoko ocenione przez wymagające europejskie gremia, potwierdzają nie tylko rosnący potencjał naukowy naszych ośrodków, coraz wyższy poziom pracy naukowej, ale także odwagę stawania do otwartej i trudnej konkurencji – powiedziała
prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polskie projekty uzyskały łącznie dofinansowanie w wysokości 33,3 mln euro z ogólnej sumy 140 mln euro, którą jest przewidziana na program. Fundusze trafią do Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, Instytutu Fizyki PAN oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Poszczególne centra mogą liczyć nawet na 5 mln euro wsparcia, co jest kwotą wielokrotnie przewyższające średnią wartość dotacji uzyskiwaną w pozostałych konkursach 7. Programu Ramowego. Z pieniędzy tych finansowana będzie m.in. wymiana pracowników naukowych, konferencje i warsztaty oraz inne przedsięwzięcia prowadzone we współpracy z najlepszymi europejskimi centrami badawczymi.

Program Potencjał Badawczy to największy mechanizm finansowania rozwoju badań naukowych na poziomie europejskim. Unia Europejska przeznaczyła na ten cel w latach 2007-2013 prawie 54 mld euro. W ciągu ostatnich czterech lat do trzynastu polskich centrów badawczych
w ramach programu Potencjał Badawczy trafiło ponad 34 mln euro dofinansowania.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa