Strona główna» Aktualności» II Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Technologie Wytwarzania

II Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Technologie Wytwarzania

II Międzynarodowa Konferencja nt. Innowacyjnych Technologii Wytwarzania

II Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Technologie Wytwarzania w dniach 6-7 grudnia 2012 zgromadziła w naszym Instytucie przedstawicieli nauki z wyższych uczelni technicznych całej Polski, przedstawicieli przemysłu, pracowników naszej jednostki, a także – za pośrednictwem wideokonferencji – naukowców z 2 uniwersytetów meksykańskich, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Wśród gości prezentujących referaty podczas tegorocznej edycji Konferencji ITW był m.in. prof. Wojciech Kacalak z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, prof. Stanisław Płaska z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, prof. Wiesław Świątnicki z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prof. Mirosław Karbowniczek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Witold Brostow z Uniwersytetu North Texas.

Podczas sesji tematycznych obejmujących modelowanie analityczne i komputerowe wspomaganie procesów, metody pomiarowe, obróbkę skrawaniem i ścierną, wytwarzanie materiałów i modyfikacje powierzchni oraz niekonwencjonalne metody wytwarzania wygłoszono blisko 30 referatów. Zainteresowanych zagadnieniami skupionymi wokół wymienionej wyżej tematyki obrad i dyskusji zachęcamy do lektury monografii Innovative Manufacturing Technology 2, wydanej z okazji Konferencji.

Na zakończenie obrad w piątkowe popołudnie odbyła się sesja plakatowa, która zawsze jest sprzyjającą sposobnością do nawiązania bezpośrednich kontaktów między uczestnikami, zwłaszcza tymi, którzy odwiedzili nasz Instytut po raz pierwszy.

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do udziału w Konferencji, prelegentom i prowadzącym sesje -
prof. Janowi Szadkowskiemu z ATH w Bielsku Białej, prof. Witoldowi Brostowowi, prof. Wojciechowi Kacalakowi, Pani Dyrektor Instytutu
– dr Marii Zybura-Skrabalak, prof. Jerzemu Stósowi oraz Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego prof. Piotrowi Ruskowi.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy naszych gości do podróżowania w okolice Krakowa, a tym bardziej do wspólnego odwiedzania miejsc wyjątkowych, o niepowtarzalnej atmosferze.

Galeria