Strona główna» Przetargi» Archiwum» Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów biurowych, drobnego sprzętu...

Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Wynik postępowania ZP/0001-8/PD/2013 pdf [72.67 KB]
Adobe Acrobat Document Wynik postępowania ZP/0001-7/PD/2013 pdf [73.98 KB]
Adobe Acrobat Document Wynik postępowania ZP/0001-6/PD/2013 pdf [75.29 KB]
Adobe Acrobat Document Wynik postępowania - ZP/0001-3/PD/2013 pdf [74.35 KB]
Adobe Acrobat Document Wynik postępowania - ZP/0001-2/PD/2013 pdf [74.33 KB]
Adobe Acrobat Document Wynik postępowania - ZP/0001-1/PD/2013 pdf [74.33 KB]
Adobe Acrobat Document Wynik postępowania pdf [76.39 KB]
Adobe Acrobat Document Odpowiedzi na zapytania pdf [38.72 KB]
Adobe Acrobat Document Ogłoszenie o zamówieniu pdf [62.36 KB]
Adobe Acrobat Document SIWZ pdf [109.75 KB]
Adobe Acrobat Document zał 1 - formularz oferty pdf [50.34 KB]
Adobe Acrobat Document zał 2 - formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia pdf [171.91 KB]
Adobe Acrobat Document zał 3 - oświadczenie dotyczące warunków udziału pdf [42.59 KB]
Adobe Acrobat Document zał 4 - wykaz dostaw pdf [43.87 KB]
Adobe Acrobat Document zał 5 - oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia pdf [38.07 KB]
Adobe Acrobat Document zał 6 - projekt umowy ramowej pdf [81.72 KB]