Strona główna» Usługi» Audyt innowacyjności i doradztwo we wdrożeniu innowacji

Audyt innowacyjności i doradztwo we wdrożeniu innowacji

 

ue audytDotacje na innowacje

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem), założony 65 lat temu, jest instytutem badawczym, specjalizującym się w technologiach obróbki skrawaniem i ściernej, technologiach niekonwencjonalnych, inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania, modernizacji maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz procesów produkcyjnych związanych z pakowaniem substancji płynnych i stałych.

IZTW prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w sferze wytwarzania produktów przemysłowych o wysokim stopniu przetworzenia oraz transfer do przemysłu zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy, w celu wspierania rozwoju konkurencyjnej gospodarki kraju.

Instytut rozwija i komercjalizuje wiedzę. Działalność IZTW jest ukierunkowana na rzecz rozwoju gospodarki, o czym świadczą wdrożenia unikatowych, innowacyjnych rozwiązań, przynoszące znaczące efekty ekonomiczne w przedsiębiorstwach. Daje to Instytutowi referencje, potwierdzające kompetencje, wysoki poziom prac i umiejętności współpracy z przemysłem. Działalność Instytutu jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb rynku oraz do światowych tendencji badań i rozwoju technologii wytwarzania.

Od 2008 r. działa także przy Instytucie ośrodek KSU zarejestrowany w PARP pod numerem rejestracyjnym 06/13/2008/233.

Obecnie w ramach realizowanego projektu systemowego PARP Działanie 5.2 POIG „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, umowa nr UDA-KSI-POIG.05.02.00-00-001/12-11/12 z dnia 06.08.2013 r. współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie bez ponoszenia wysokich kosztów przez Przedsiębiorcę w zakresie działań proinnowacyjnych. Zapraszamy Przedsiębiorców z sektora MŚP do skorzystania z usług doradczych proinnowacyjnych świadczonych przez IZTW, tj. audytu innowacyjności oraz doradztwa we wdrożeniu innowacji.

Korzystając z powyższych usług uzyskujecie Państwo:

  • Plan rozwoju technologii oparty na specjalistycznej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszych Pracowników dzięki usłudze audytu innowacyjności dokonanego przez zespół doświadczonych i akredytowanych przez PARP konsultantów oraz ekspertów. Firma zyskuje podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych produktów i usług. Usługa skierowana jest do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw planujących dalszy rozwój w oparciu o wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i produktowych. Wynik audytu daje przedsiębiorcom odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu są przygotowani do wdrożenia planowanych zmian, na ile potrzebne technologie są dostępne na rynku oraz jaka jest optymalna ścieżka postępowania przy wdrażaniu innowacji. Pozwala także zdiagnozować obszary działalności firmy wymagające ulepszenia oraz dalszego rozwoju.

  • Łatwiejsze wdrożenie dzięki usłudze doradztwa we wdrożeniu innowacji. Firma zyskuje pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii.

  • Niższe koszty - usługi doświadczonych specjalistów są teraz bezpłatne lub dofinansowane dzięki realizacji projektu, który jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

W celu uzgodnienia współpracy w ramach projektu prosimy o wypełnienie załączonej oferty, a także o kontakt z naszymi pracownikami.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Z wyrazami szacunku

Maria Zybura-Skrabalak

Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panią Katarzyną Szczepek-Wcisło:

   telefon: +48 12 63 17 457

   fax: +48 12 63 39 490

   e-mail:

 

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG KSU ?

PARP KSU

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Formularz zgłoszeniowy pdf [294.18 KB]
Word Document Formularz zgłoszeniowy doc [222.50 KB]
Adobe Acrobat Document Zaproszenie pdf [426.90 KB]
Word Document Zaproszenie doc [220.00 KB]